„Zdarzyło się 40 lat temu – fakty, wrażenia, wspomnienia…” – konkurs dla młodzieży dotyczący stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. – to jedna z najtragiczniejszych dat współczesnej historii Polski. W tym dniu ówczesne władze wprowadziły w całym kraju „stan wojenny”. Przeciwko społeczeństwu użyto całej siły komunistycznego państwa – na ulice i do zakładów pracy wyprowadzono 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy SB. Wyposażono ich w 1396 czołgów oraz blisko 2 tys. transporterów opancerzonych. Już pierwszej nocy stanu wojennego aresztowano niemal 3 tys. osób, głównie działaczy „Solidarności” i innych niezależnych organizacji. W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10 tyś. działaczy opozycyjnych, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek”.

Różnego rodzaje represje dotknęły nie tylko zaangażowanych w walkę opozycjonistów, ale również „zwykłych ludzi”: zamknięto granice, przesyłki pocztowe objęto cenzurą, przerwano łączność telefoniczną oraz wydawanie większości pism, na kilka tygodni przerwano pracę szkół wyższych, zmilitaryzowano setki zakładów, a za organizację strajków i wszelki opór groziła śmierć.

Już za kilka tygodni obchodzić będziemy 40 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Aby przybliżyć współczesnym młodym ludziom historię tamtych dni oraz skłonić ich do podjęcia prób samodzielnego poznania wpływu stanu wojennego na codzienne życie Polaków Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu ogłasza międzyszkolny konkurs historyczny na filmik pt. „Zdarzyło się 40 lat temu – fakty, wrażenia, wspomnienia…”.

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie.
 
Serdecznie zapraszamy uczniów do zaangażowania się i samodzielnego poznawania historii stanu wojennego przez pryzmat wspomnień np. rodziców, dziadków, sąsiadów, nauczycieli itp. oraz zachęcenia do wzięcia udziału w nagraniu „świadków historii” żyjących niemal w najbliższym otoczeniu każdego z nich.

Dyrektorów oraz nauczycieli szkół, szczególnie bibliotekarzy, historyków i informatyków, prosimy o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród uczniów, a także udzielenie młodzieży merytorycznej oraz technicznej pomocy przy realizacji filmiku.

Jeszcze raz zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie i już dziś życzymy wielu wrażeń i satysfakcji z realizacji tak wymagającego zadania konkursowego.