Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia ten pomnik poświęcono

Przy ulicy Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego w Przemyślu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia. W obecności m.in.: Sybiraków, kombatantów, władz wojewódzkich, miejskich, wojska i pocztów sztandarowych instytucji i szkół aktu poświęcenia dokonał metropolita przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal. Inicjatorami powstania pomnika byli przedstawiciele przemyskiego oddziału Związku Sybiraków, przemyskiego oddziału Związku Sybiraków III RP oraz Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia. Pomnik stanął między jednym z bunkrów linii Mołotowa a kładką pieszo-rowerową. Autorem jest artysta rzeźbiarz Adam Szajda. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Sybiracy i przedstawiciele Rodzin Katyńskich: Ludwika Turowska, Stanisław Lula, Wojciech Zbrożek i prezydent miasta Robert Choma. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Archikatedralnej w intencji zesłańców Sybiru i ofiar Katynia z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Pod pomnikiem nie zabrakło przemówień i wręczenia odznaczeń związkowych najbardziej zasłużonym osobom.