Zmarł ks. prał. Stanisław Zarych, emerytowany proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

W przeddzień 93 urodzin, 17 listopada 2015 r. o godz. 1.15 w swoim mieszkaniu zmarł ks. prał. Stanisław Zarych.

Ks. Prałat Stanisław Zarych ur. się 18 listopada 1922 r. w Bliznem. W latach 1945-1949 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął w 19 czerwca 1949 r. przez posługę ówczesnego Biskup Przemyskiego Franciszka Bardy. Po święceniach został skierowany na kilka miesięcy do pracy duszpasterskiej w parafii Krzywcza, a następnie na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1949-1953), które uwieńczył doktoratem z teologii dogmatycznej.

Po powrocie do diecezji pełnił funkcje wikariusza w parafii Hyżne (1953), Jarosław – Kolegiata (1953-1956) oraz Przemyśl – Katedra (1956-1957). Od 19 sierpnia 1957 roku związany był z Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie pełnił kolejno funkcje prefekta, dyrektora administracyjnego oraz profesora. W latach 1977-1981 pełnił funkcję osobistego sekretarza biskupa Ignacego Tokarczuka. Po czterech latach posługi, 13 sierpnia 1981 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 1997 roku.

Ponadto śp. ks. prał. Stanisław Zarych pełnił wiele innych funkcji diecezjalnych. W latach 1956-1957 był notariuszem w Sądzie Biskupim, a później sędzią (1980-2005). Przez ponad pół wieku (1959-2011) kierował Duszpasterstwem Trzeźwości. W latach 1982-1997 pełnił funkcję Archiprezbitera Przemyskiego, a w latach 1994-1997 dziekana Dekanatu Przemyśl II. Był również organizatorem rekolekcji pod nazwą Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia, założycielem grupy „AA” w Przemyślu, Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Znany był z zamiłowania do pomocy innych i aktywnego wypoczynku, jego hobby była praca trzeźwościowa, towarzyszenie ludziom uzależnionym i turystyka górska.

Rada Miasta Przemyśla 25 kwietnia 2005 roku w uznaniu zasług za oddaną posługę duszpasterską mieszkańcom miasta Przemyśla, okazywane bezinteresownie serce ludziom potrzebującym pomocy oraz wielkie osobiste zaangażowanie w obronie poszanowania godności i wolności drugiego człowieka nadała Mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

Plan uroczystości pogrzebowych:

  • wtorek, 17 listopada o godz. 11.00 przywiezienie ciała śp. ks. prał. Stanisława Zarycha do kościoła pw. Świętej Trójcy w Przemyślu (Pl. Konstytucji 3 Maja 8),
  • środa, 18 listopada o godz. 18.00 Msza Święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu (eksporta)
  • czwartek, 19 listopada o godz. 13.00 przywiezienie ciała śp. ks. prał. Stanisława Zarycha do Archikatedry przemyskiej (ul. Zamkowa 3),
    o godz. 14.00 Msza Święta pogrzebowa i przejazd na cmentarz główny przy ul. Słowackiego w Przemyślu.