Zostanie przeprowadzona próba uruchomienia systemów alarmowych

W dniach 6 – 8 czerwca br. w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 17/I”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych. Tematem przewodnim wspomnianego wyżej ćwiczenia, organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej będzie doskonalenie procedur ostrzegania ludności przed zagrożeniami z powietrza. W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

 

1) akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny 
 w okresie trzech minut;

2) akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny
 w okresie trzech minut.

 

 

Wyżej wymienione sygnały zostaną wyemitowane w jednym dniu treningu, między godz. 800 – 1600 . Brak precyzyjnego  określenia terminu uruchomienia systemów alarmowych (dzień i godzina) ma na celu weryfikację skuteczności funkcjonowania procedur komunikacji kryzysowej na poziomie krajowym i lokalnych w warunkach rzeczywistego zagrożenia powietrznego.