Menu Główne

Elżbieta Łukacijewska promuje podkarpacką Dolinę Lotniczą

W dniu 16 listopada 2015 r. Elżbieta Łukacijewska na specjalne zaproszenie holenderskiego eurodeputowanego, Lamberta van Nisterlooya, wzięła udział w wyjeździe przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej do regionu Północnej Brabancji w Holandii. Tematem przewodnim wizyty były zagadnienia związane z inteligentnymi specjalizacjami (smart specialisations) w regionach Holandii oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia. Region Brabancji Północnej jest prekursorem w zakresie smart specialisations w Holandii, a fundusze pozwalające na rozwój w tym kierunku pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co pozwoliło na zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego na tym obszarze. Program wizyty zakładał zapoznanie się z funkcjonowaniem i infrastrukturą klastrów technologicznych z zakresu sektora rolno-spożywczego oraz przemysłu lotniczego i zaawansowanych, innowacyjnych technologii. Pierwszym punktem wizyty było miasteczko Agri&Food Capital, będące doskonałym przykładem kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tej samej branży. Gościem specjalnym prezentacji na temat klastra była Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej Corina Cretu.

Kolejnym punktem programu były odwiedziny w starej fabryce de Gruyter, która dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (4,2 mln EUR) została zmodernizowana i przekształcona w siedzibę licznych lokalnych start-upów, dając pozytywny impuls dla rozwoju gospodarczego całego regionu.Najważniejszym wydarzeniem dnia była wizyta w Aeroparcu Gate 2 w Gilze Rijen, będącym wielofunkcyjnym parkiem biznesowym, który skupia różne organizacje sektora lotniczego, biznesu i edukacji, a także kładzie duży nacisk na rozwój rekreacyjny pracowników poszczególnych klastrów. Podczas tego spotkania odbyła się wymiana poglądów na temat funkcjonowania klastrów w zakresie przemysłu lotniczego, w trakcie którego Poseł Łukacijewska zaprezentowała działalność Doliny Lotniczej na Podkarpaciu, jej specjalizację, profil działania oraz dotychczasowe osiągnięcia. Dyrekcja Aeroparcu Gate 2 bardzo szczegółowo opisała dotychczasowe projekty realizowane przez klaster oraz w sposób skonkretyzowany przedstawiła możliwe obszary współpracy z podkarpacką Doliną Lotniczą. W trakcie wizyty przybliżono także działalność biznesparku, a w szczególności projektu Campione finansowanego z funduszu rozwoju regionalnego oraz przy udziale partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) – 12 mln EUR, obejmującego swoim zakresem głownie rozwój technologii utrzymania ciągłej zdatności. Kolejnym przedstawionym projektem był Technology Lab, który powstał przy współpracy z Uniwersytetem w Tilburg. Specjalizacją wspomnianego projektu są wysoce skomplikowane wydruki 2D i 3D.

Najbliższa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, o czym wspomniała Poseł Łukacijewska, pozwoli na realizację projektów wykorzystujących zaawansowane technologie oraz wspierających współpracę pomiędzy klastrami, takimi jak ten w Północnej Brabancji i podkarpacka Dolina Lotnicza. Działania Elżbiety Łukacijewskiej w nadchodzących miesiącach skierowane będą na utrzymywanie kooperacji z tym regionem, zaproszeniem do dalszych działań oraz wspólnych inicjatyw i dyskusji, a w dalszej perspektywie zorganizowania odwiedzin zarówno Komisarz Cretu, Posła Lamberta van Nisterlooya, a także przedstawicieli Aeroparcu Gate 2 na Podkarpaciu, o czym wstępnie już była mowa podczas prezentacji klastrów. Przedmiotowe rozmowy z przedstawicielami Aeroparcu Gate 2 w Holandii są owocem uczestnictwa Elżbiety Łukacijewskiej w roboczej wizycie studyjnej w Chinach w dniach 31 października – 6 listopada 2015 r., podczas której została ona osobiście zaproszona do zaprezentowania stronie holenderskiej funkcjonowania podkarpackiej Doliny Lotniczej.


Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*