Elżbieta Łukacijewska promuje podkarpacką Dolinę Lotniczą

W dniu 16 listopada 2015 r. Elżbieta Łukacijewska na specjalne zaproszenie holenderskiego eurodeputowanego, Lamberta van Nisterlooya, wzięła udział w wyjeździe przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej do regionu Północnej Brabancji w Holandii. Tematem przewodnim wizyty były zagadnienia związane z inteligentnymi specjalizacjami (smart specialisations) w regionach Holandii oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia. Region Brabancji Północnej jest prekursorem w zakresie smart specialisations w Holandii, a fundusze pozwalające na rozwój w tym kierunku pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co pozwoliło na zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego na tym obszarze. Program wizyty zakładał zapoznanie się z funkcjonowaniem i infrastrukturą klastrów technologicznych z zakresu sektora rolno-spożywczego oraz przemysłu lotniczego i zaawansowanych, innowacyjnych technologii. Pierwszym punktem wizyty było miasteczko Agri&Food Capital, będące doskonałym przykładem kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tej samej branży. Gościem specjalnym prezentacji na temat klastra była Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej Corina Cretu.

Kolejnym punktem programu były odwiedziny w starej fabryce de Gruyter, która dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (4,2 mln EUR) została zmodernizowana i przekształcona w siedzibę licznych lokalnych start-upów, dając pozytywny impuls dla rozwoju gospodarczego całego regionu.Najważniejszym wydarzeniem dnia była wizyta w Aeroparcu Gate 2 w Gilze Rijen, będącym wielofunkcyjnym parkiem biznesowym, który skupia różne organizacje sektora lotniczego, biznesu i edukacji, a także kładzie duży nacisk na rozwój rekreacyjny pracowników poszczególnych klastrów. Podczas tego spotkania odbyła się wymiana poglądów na temat funkcjonowania klastrów w zakresie przemysłu lotniczego, w trakcie którego Poseł Łukacijewska zaprezentowała działalność Doliny Lotniczej na Podkarpaciu, jej specjalizację, profil działania oraz dotychczasowe osiągnięcia. Dyrekcja Aeroparcu Gate 2 bardzo szczegółowo opisała dotychczasowe projekty realizowane przez klaster oraz w sposób skonkretyzowany przedstawiła możliwe obszary współpracy z podkarpacką Doliną Lotniczą. W trakcie wizyty przybliżono także działalność biznesparku, a w szczególności projektu Campione finansowanego z funduszu rozwoju regionalnego oraz przy udziale partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) – 12 mln EUR, obejmującego swoim zakresem głownie rozwój technologii utrzymania ciągłej zdatności. Kolejnym przedstawionym projektem był Technology Lab, który powstał przy współpracy z Uniwersytetem w Tilburg. Specjalizacją wspomnianego projektu są wysoce skomplikowane wydruki 2D i 3D.

Najbliższa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, o czym wspomniała Poseł Łukacijewska, pozwoli na realizację projektów wykorzystujących zaawansowane technologie oraz wspierających współpracę pomiędzy klastrami, takimi jak ten w Północnej Brabancji i podkarpacka Dolina Lotnicza. Działania Elżbiety Łukacijewskiej w nadchodzących miesiącach skierowane będą na utrzymywanie kooperacji z tym regionem, zaproszeniem do dalszych działań oraz wspólnych inicjatyw i dyskusji, a w dalszej perspektywie zorganizowania odwiedzin zarówno Komisarz Cretu, Posła Lamberta van Nisterlooya, a także przedstawicieli Aeroparcu Gate 2 na Podkarpaciu, o czym wstępnie już była mowa podczas prezentacji klastrów. Przedmiotowe rozmowy z przedstawicielami Aeroparcu Gate 2 w Holandii są owocem uczestnictwa Elżbiety Łukacijewskiej w roboczej wizycie studyjnej w Chinach w dniach 31 października – 6 listopada 2015 r., podczas której została ona osobiście zaproszona do zaprezentowania stronie holenderskiej funkcjonowania podkarpackiej Doliny Lotniczej.