„Służba oczami funkcjonariuszy w Bieszczadzkim Oddziale SG”

Laureaci konkursu filmowego zostali wyłonieni. Konkurs filmowy pt. „Służba oczami funkcjonariuszy ” został ogłoszony w czerwcu bieżącego roku.  Założeniem regulaminowym było pokazanie w dowolnej konwencji, gatunku i technice służby pełnionej przez funkcjonariuszy na podkarpackiej granicy państwowej. Udział w konkursie mogli wziąć funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jury Konkursu Filmowego „Służba oczami funkcjonariuszy ” wyłoniło dwóch laureatów , którzy zdobyli ex aequo pierwsze miejsce: mł. chor. SG Adrian Orłowski – z Placówki SG w Czarnej Górnej i mł. chor. SG Grzegorz Masio – funkcjonariusz z Wydziału Zabezpieczenia Działań. W dniu dzisiejszym 25 listopada Komendant oddziału SG płk SG dr Piotr Patla wręczył laureatom pamiątkowe grawertony i nagrody pieniężne. W imieniu Grzegorza Masio nagrodę odebrał kierownik Sekcji WZD Grzegorz Hop.

Nagrodzone filmy można obejrzeć na stronie Bieszczadzkiego OSG w zakładce Galeria multimedialna (https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/galeria%20multimedialna).