100 kg jantaru na przejściu granicznym w Korczowej

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej udaremnili przemyt bursztynu o szacunkowej wartości 385 tys. zł. Przeszło 100 kg jantaru ukryte było w podłodze naczepy z transportem płyt MDF.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Mobilnego Referatu Realizacji w Korczowej wraz z funkcjonariuszami SG wytypowali do kontroli pojazd przewożący płyty MDF. W trakcie rewizji przestrzeni ładunkowej, pod elementami konstrukcyjnymi podłogi ujawniono  przeszło 100 kg bursztynu, zapakowanego w foliowe worki.

 Ukryty jantar miał różne rozmiary, w części pakunków znajdowały się duże i piękne okazy. Przewożony bursztyn był posortowany, w workach znajdowały się bryły podobnej wielkości, zarówno  nieobrobione, jak i wstępnie obrobione. Wartość rynkową ujawnionego towaru szacowana jest na kwotę 385 tys. zł.

 

Kierujący samochodem obywatel Ukrainy przyznał się do przemytu. Mundurowym tłumaczył, że towar miał trafić na rynek w Polsce. Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Na poczet grożącej kary zajęto 35 200 zł, towar został zabezpieczony i przetransportowany do magazynu.

 

Agnieszka Siwy

Z-ca Rzecznika prasowego

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie