50 lecie kształcenia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

W 2018 roku mija pół wieku kształcenia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w zawodach budowlanych. Jak każdy jubileusz skłania do refleksji nad tym, co się w ciągu 50 lat wydarzyło i jak wiele się zmieniło.

Zaczęło się w 1960 r. nauczaniem w zawodzie malarz budowlany  w zasadniczej szkole przyzakładowej ZDZ, które miało charakter kształcenia dualnego, ZDZ zawierał umowę z uczniami na naukę zawodu i kierował ich do pracy w warsztacie malarskim, który świadczył usługi w zakładach pracy, szkołach, szpitalach i innych instytucjach w Rzeszowie i jego okolicach.  W 1999 roku zaprzestano naboru na ten zawód i zlikwidowano warsztat malarski, ponieważ lata 90-te były trudnym okresem dla szkolnictwa zawodowego. Po przemianach ustrojowych wiele zakładów upadło
lub zostało sprywatyzowanych, rosło bezrobocie, absolwenci szkół zawodowych mieli problemy ze znalezieniem pracy, a media przedstawiały szkoły zawodowe, jako kształcące bezrobotnych. Dopiero od 2005 r. budownictwo zaczęło rozwijać się coraz bardziej dynamicznie, a na rynek weszły nowe rozwiązania architektoniczne i innowacyjne technologie.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosła ilość inwestycji w kraju
i w województwie podkarpackim. Dynamicznie rozwijało się też budownictwo mieszkaniowe w systemie deweloperskim oraz budownictwo indywidualne, co stwarzało zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w 2008 roku uruchomiono kształcenie w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie a  rok później w zawodzie technik budownictwa.

Nauczanie w zawodach budowlanych  po 9 – letniej przerwie przerwie powróciło do szkoły. Od razu rozpoczęto przystąpiono do stworzenia odpowiednich warunków: powstała profesjonalna pracownia do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz pracownie do zajęć praktycznych, zatrudniono wykwalifikowana kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem. Od samego początku postawiono na jakość kształcenia i nowe technologie.  Nawiązano współpracę z firmami: Greinplast, Rigips, Dekoral, Atlas, Ceresit, Ytong, Wienerberger, Cekol, Gamrat, BlueTape, Fakro, Sopro. Utworzono klasy patronackie z firmą Greinplast i firmą Rigips.

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie postawiono też na rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz kształcenie umiejętności praktycznych, stąd w 2013 roku zorganizowano Podkarpacki Turniej Glazurników. Obecnie odbywa się jego VI edycja. W 2015 roku zorganizowano Turniej Monterów Suchej Zabudowy.  Turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród szkół Podkarpacia, każdego roku uczestniczy w nich od 8 do 10 szkół.