Prace Grupy Twórczej 3 POKOLENIA w rzeszowskiej Galerii r_z


W rzeszowskiej Galerii r_z odbył się wernisaż wystawy, która jest cykliczną prezentacją dorobku artystycznego niezwykle twórczej Grupy 3 POKOLENIA /Wodniccy/

Grupę twórczą 3 POKOLENIA /Wodniccy/ tworzą ją trzy pokolenia profesjonalnych artystów: Helena Płoszaj-Wodnicka, Tymon Wodnicki, Judyta Julia Białkowska i Artur Kardamasz Młodszy wywodzących się z artystycznej rodziny, której początek dali Helena Płoszaj-Wodnicka i św.p. Wiesław Tadeusz Wodnicki.  

Na wystawie prezentowane są prace trzech pokoleń artystów: pastele, malarstwo, grafika, rysunek i ceramika. Gościnnie swoje prace ceramiczne prezentuje Maria Piśko przyjaciółka, która czuje się jak najbliższa rodzina.

Grupa powstała w 2017 roku z chęci podtrzymania rodzinnej tradycji dzielenia się pasją tworzenia i magią świata twórczej kreacji, świata, który łączy ich równie mocno jak więzy krwi i który współtworzą swoją wrażliwością. Choć posługują się zróżnicowaną paletą środków wyrazu to wspólną cechą ich twórczości jest głębokie odczuwanie i przekładanie tych uczuć na język sztuki. Wspólny czas spędzony w rodzinnym domu, czas niezwykłej ekspresji i kolorytu, inspirujący, fascynujący choć niezwykle trudny w swej dramaturgii znalazł odbicie w twórczości każdego z nich.

Wszystkich artystów połączyło Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu  Judyta, Tymon i Artur byli jego uczniami,  Helena Płoszaj-Wodnicka była tam nauczycielem sztuki, a Maria Piśko była zarówno uczniem i nauczycielem ceramiki.