6 grudnia 2020 r. godz. 16.00 nieco inna PARADA MIKOŁAJOWA w Przemyślu

Ze względu na ogłoszoną strefę epidemiologiczną w Polsce, Święty Mikołaj w tym roku zmuszony został do wprowadzenia zmian w swoim mikołajowym ceremoniale. W cieniu pandemii, z zachowaniem sanitarnych zaleceń odbędzie się nieco inna Parada Mikołajowa.

6 grudnia 2020 roku o godzinie 16.00 najbardziej ulubiony ze wszystkich świętych, Święty Mikołaj przejedzie swoim samochodem przez nasze miasto odwiedzając jego osiedla. Rozpocznie w Rynku Starego Miasta, gdzie rozświetli choinkę oraz iluminację świąteczną.

Witających Świętego Mikołaja prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów, przede wszystkim do noszenia maseczek ochronnych oraz zachowania odpowiedniego dystansu w stosunku do drugiej osoby. Najlepiej jednak nie gromadźmy się, tylko zostańmy w domach i wypatrujmy Świętego w oknach.


Z przyczyn niezależnych od organizatora czas przejazdu może ulec zmianie.

informacja własna PCKiN ZAMEK w Przemyślu