Wyrównywać szanse – „POWRÓĆMY JAK… ” kolejny projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach jest organizacją pozarządową działająca od 2006 roku przy Szkole Podstawowej w Wyszatycach. Jej założycielem i prezesem jest Beata Oś- Oziembłowska, która od 8 lat sprawuje również funkcje dyrektora Szkoły w Wyszatycach. Członkami organizacji są nauczyciele miejscowej szkoły oraz mieszkańcy wsi, którzy zaangażowali się w jej działalność. Podstawowym celem naszej organizacji jest wspieranie dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie naszego sołectwa w jej wszechstronnym rozwoju intelektualnym, społecznym, fizycznym i psychicznym oraz wyrównywanie ich szeroko pojętych szans edukacyjnych, czy społecznych. Rok 2020 to rok jubileuszu 20- lecia programu „Równać Szanse” którego administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nasz społeczność jest związana z programem „Równać Szanse” od 2005. Dzięki uzyskiwanym dotacjom na realizację kolejnych programów mogliśmy przyczynić się do rozwoju zainteresowań, pasji, twórczego zagospodarowania czasu wolnego wielu naszym beneficjentom. Różnorodność tematyczna naszych projektów od poznawania kultury Kresów, kultury żydowskiej, poznawania historii regionu w towarzystwie wojaka Szwejka, odkrywanie starych gier i zabaw podwórzowych , robotyka i do projektów sportowo- turystycznych umożliwiły odnalezienie każdemu uczestnikowi czegoś dla siebie. Odstani nasz projekt realizowany w ramach programu „Równać Szanse”, który nazwaliśmy „Powróćmy jak…” to projekt podsumowujący 15 letni okres współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach programów „Równać Szanse”. Do wspólnego świętowania zostaliśmy zaproszeni przez PFDiM, jako dowód uznania działalności naszej organizacji na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi. Sam projekt był okazją do podsumowania 15 letniej współpracy, spotkania naszych „absolwentów”, którzy byli uczestnikami poszczególnych projektów, realizatorów i koordynatorów. Z tej okazji został wydany okolicznościowy folder, zorganizowana została wystawa fotografii oraz konferencja podsumowująca naszą dotychczasowa działalność w ramach programu „Równać Szanse”. Nasza prezentacja przedstawia 7 zrealizowanych w latach 2005-2020 projektów w ramach programu „Równać Szanse”.

informacja własna

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach