Akcja pod hasłem „Wyjdź z domu” z myślą o seniorach w Przemyślu

W sali Starostwa Powiatowego w Przemyślu został zorganizowany „Dzień Seniora” oraz akcja pod hasłem „Wyjdź z domu”, którą zorganizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Celem tegorocznej edycji „Dnia Seniora” było uaktywnienie seniorów oraz zachęcenie ich do wyjścia z domu.
W ramach akcji zorganizowane zostały wykłady oraz przygotowane stanowiska z poradnictwem z zakresu świadczeń przysługujących seniorom.
Porad udzielali eksperci ZUS, NFZ, specjaliści z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz przedstawiciele lokalnych organizacji zrzeszających seniorów tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
i Uniwersytet III Wieku.
Dodatkowo zorganizowane zostały wykłady i prelekcje o tematyce bliskiej osobom starszym m.in. przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu mające na celu zwrócenie uwagi seniorów na próby wyłudzenia środków pieniężnych od osób starszych oraz zostały wskazane sposoby zapobiegania.
Przedstawiciel OSP oraz przedstawiciele ratownictwa medycznego wskazali sytuacje mogące wystąpić w codziennym życiu niejednokrotnie wymagające bezzwłocznej interwencji celem uniknięcia przykrych następstw.
W programie nie zabrakło również innych atrakcji takich jak porady z zakresu aktywności fizycznej seniorów oraz porad kosmetycznych udzielanych przez specjalistów z poszczególnych dziedzin.
W trakcie spotkania seniorzy mogli również zapoznać się z pracami przygotowanymi przez osoby niepełnosprawne w ramach warsztatów zajęciowych.
Bogata oferta programowa organizatorów niewątpliwie przyczyniła się do tak dużego zainteresowania tym wydarzeniem oraz licznego uczestnictwa w spotkaniu.
Dzięki życzliwości , bezinteresowności oraz udzielonemu wsparciu przez firmy oraz zakłady chętne do pomocy przy organizacji tego wydarzenia, seniorzy mogli skorzystać z poczęstunku oraz otrzymali pamiątkowe upominki.
Całość przedsięwzięcia sprawiła, że zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Dzień Seniora stał się uroczystością wyjątkową. Zarówno seniorzy, jak i współuczestnicy wydarzenia wykazali zadowolenie oraz oferowali chęć udziału w kolejnych spotkaniach.