Aplikacja, która ułatwia pomoc!

  W Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) opracowali specjalną aplikację webową, która łączy oficerów łącznikowych
z Brygad  OT z pracownikami organizacji pomocowych celem udzielenia wsparcia osobom potrzebującym. Narzędzie jest też dostępne dla urzędów, organów medycznych i sanitarnych.

Największymi sprzymierzeńcami koronawirusa są osoby nieprzestrzegające reżimu sanitarnego
i biurokraci. Aplikacja skutecznie ogranicza możliwości działania tych drugich na dodatek przekładając się na szybkość działania. Podchorążowie WAT dobra robota!”
– powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT, komentując uruchomienie kolejnego projektu, tym razem ułatwiającego komunikację pomiędzy instytucjami.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka komendanci akademii wojskowych przekazali do dyspozycji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędne siły i środki ze szkół wojskowych. Podchorążowie z WAT są m.in. zaangażowani w zabezpieczenie techniczne całodobowej linii wsparcia psychologicznego uruchomionej przez Dowództwo WOT. Najnowszym ich produktem jest aplikacja: „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. Ułatwia ona proces dotarcia z pomocą do osób pozostających w izolacji w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2.

Dzięki tej aplikacji, pracownicy organizacji pomocowych, urzędów, organów medycznych i sanitarnych, mogą szybko i sprawnie wnioskować o wsparcie żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Informacje te trafiają do oficerów łącznikowych w dowództwie brygady, oni zaś zlecają wykonanie zadania dowódcom batalionów OT do których przypisany jest dany powiat, miasto czy gmina.

Zgodnie z zasadą, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, także aplikacja przygotowana przez podchorążych jest bardzo prosta w obsłudze. Narzędzie jest usługą webową, w pierwszej wersji łączy pracowników instytucji pomocowych, takich jak ośrodki pomocy społecznej różnego szczebla oraz Caritas z oficerami łącznikowymi brygady. Sukcesywnie ilość wspieranych podmiotów będzie rozszerzana w zależności od potrzeb o urzędy, organy medyczne i sanitarne.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla oficera łącznikowego z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą. Co ważne – zlecający zadanie będzie mógł na bieżąco śledzić postęp jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje, dotyczące dalszych potrzeb lub wnioski.

Pozdrawiam
kpt. Witold Sura
rzecznik prasowy
3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego