WAŻNA informacja ! Przejście piesze w Medyce jednak ZAMKNIĘTE

Szanowni Państwo, w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyła się wideokonferencja z udziałem m.in.: Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Komendanta BiOSG gen. bryg. SG Roberta Rogoza oraz Zastępcy Komendanta Komendy Miejskiej Policji kom. Janusza Kiszki.

W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla informujemy, że wbrew informacji, która pojawiła się  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ruch dla  pieszego przejścia granicznego w Medyce NIE ZOSTANIE w najbliższym czasie WZNOWIONY.

W dalszym ciągu jedynym czynnym przejściem granicznym dla obywateli Ukrainy wracających do kraju jest przejście graniczne w Korczowej. Od wielu godzin na tym przejściu gromadzą się jednak tłumy podróżnych. Służby celno-graniczne nie nadążają z odprawami. W związku z tym – w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla – prosimy wszystkich, którzy nie muszą w najbliższych godzinach kierować się na to przejście, aby pozostali w obecnym miejscu zamieszkania.

Z wyrazami szacunku

Agata Czereba

Rzecznik Prasowy  UM w Przemyślu

 

Jednocześnie Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego informuje

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 marca br. jedynym czynnym przejściem granicznym z Ukrainą na Podkarpaciu jest Korczowa. Pozostałe przejścia graniczne, w tym przejście piesze w Medyce jest zamknięte do odwołania.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z masowymi powrotami obywateli Ukrainy w związku z decyzjami podjętymi przez Ukrainę, a tym samym wydłużonymi czasami oczekiwania na odprawę graniczną, apelujemy o zaplanowanie i rozłożenie powrotów na dłuższy okres czasu. Według naszych informacji strona ukraińska wstępnie zadeklarowała, że będzie wpuszczać swoich obywateli pomimo wcześniejszych zapowiedzi o całkowitym zamknięciu granicy.

Wojewoda podkarpacki w związku z sytuacją poleciła swoim służbom zorganizowanie napojów, kanapek oraz sanitariatów dla osób, które przybyły na granicę. Lokalni przedsiębiorcy zorganizowali możliwość zakupu ciepłych posiłków.  Straż Graniczna realizuje zadania w taki sposób, aby jak najsprawniej prowadzić odprawę.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego