Betlejemskie Światełko Pokoju w punkcie 480

Już po raz dziewiąty w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice,  tak zwanym punkcie 480, odbywa się uroczystość przekazania symbolicznego Betlejemskiego Światełka Pokoju przez polskich harcerzy, ukraińskim płastunom. Coroczna  akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.

Akcja ta – zapoczątkowana przed laty przez austriackich skautów – przyjęła się w naszym regionie i organizowana jest przez zaprzyjaźnione samorządy, Powiat Przemyski i Rejon Starosamborski. Jest to święto wszystkich mieszkańców po obu stronach granicy. Wśród osób które dzielą się w tym dniu opłatkiem są samorządowcy, młodzież i harcerze, swoją obecność zaznaczają również przedstawiciele służb mundurowych.

W tym roku starosta przemyski Jan Pączek  oraz Tatiana Terlecka, starosta Rejonu Starosamborskiego wspominali również tych, którzy zapoczątkowali te spotkania przed laty ale nie ma ich już wśród nas. W tym mroźnym dniu nie zabrakło wspólnego kolędowania, przekazywania sobie życzeń i upominków.

Takie spotkanie jest dla nas bardzo ważne bo dzięki niemu czujemy, że nie jesteśmy sami, że ktoś o nas pamięta powiedziała nam starosta Rejonu Starosamborskiego Tatiana Terlecka.

Tradycją już jest że na koniec harcerze i piastuny tworzą wspólny krąg. Jak co roku wszyscy wyrażali nadzieję, że wkrótce doczekają się w tym miejscu przejścia granicznego z prawdziwego zdarzenia.