BEZPIECZNA REKRUTACJA W GALERII SANOWA

Okres po maturze do czas na zastanowienie się co dalej z edukacją. Ciekawy pomysł promocji i rekrutacji  już po raz kolejny ma Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Władze uczelni wraz ze studentami zachęcają młodych ludzi do wstąpienia w progi Przemyskiej Sorbony na terenie Galerii SANOWA. W tym roku jest to o tyle ważne miejsce, że podczas okresu pandemii jest to bardzo bezpieczne miejsce pod względem sanitarnym.

Rekrutacja na studia I stopnia oraz studia II stopnia trwa do 31 sierpnia 2020 roku. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 września 2020 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 30 września 2020 roku.

Punkty Rekrutacyjne mieszczą się w sali 1.28 Kolegium Technicznego (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E); tel. 16 7355 297.

Oraz na terenie pasażu Galerii SANOWA

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce dla studiów I stopnia / studiów II stopnia.

  Te wszystkie etapy możne przejść kandydat na studia w mobilnym punkcie rekrutacji na terenie wspomnianej już galerii handlowej a co ważne pod czujnym okiem studentów PWSW którzy pomogą w uzupełnieniu dokumentacji. W tym miejscu masz mini ściągawkę, co jest potrzebne aby stać się przemyskim studentem.

PLATFORMA REKRUTACYJNA

I jeszcze jedno  co jest bardzo WAŻNE! ↓

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym, ale nie złoży kompletu dokumentów, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

Studia I stopnia:

 • historia – tel. 16 7355 172,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • filologia angielska – tel. 16 7355 223,
 • filologia polska – tel. 16 7355 223,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo  transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • socjologia – tel. 16 7355 213,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 213,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów – tel. 16 7355 252,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262.

Studia II stopnia:

 • stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232.

 

Więcej informacji w zakładce ETAPY REKRUTACJI – PORADNIK