PBP zaprasza do konkursu „Superczytelnik wakacji 2020”

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie „Superczytelnik wakacji 2020” . Na zgłoszenia czekamy do 10 lipca 2020 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Zasady udziału w Konkursie

  • Konkurs adresowany jest do czytelników niepełnoletnich zarejestrowanych w Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w Filiach PBP.
  • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Dziale dla Dzieci i Młodzieży (punkt odbioru książek, budynek B, parter) karty zgłoszenia w terminie do 10 lipca 2020 r.
  • Oceniana będzie liczba przeczytanych książek w terminie od 10 lipca do 31 sierpnia 2020 r.
  • Zwycięzców wyłoni komisja po podsumowaniu liczby wypożyczonych książek w poszczególnych agendach Biblioteki.
  • Laureaci otrzymają nagrody. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się we wrześniu 2020 r., o czym powiadomimy uczestników drogą mailową lub telefoniczną. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej PBP.

 

Kontakt w sprawie konkursu: tel. 16 678 35 82; 16 678 62 87; e mail: [email protected]

Z wyrazami szacunku

Monika Maziarz Przemyska Biblioteka Publiczna