Celnicy z Przemyśla przechwycili 6 kg dopalaczy

5 przesyłek z dopalaczami o łącznej wadze 6 kg zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej w Przemyślu podczas kontroli przesyłek pocztowych. Badania przeprowadzone w laboratorium przemyskiej izby celnej potwierdziły, że wykryta substancja to groźny dopalacz. Podczas rutynowej kontroli przesyłek pocztowych, uwagę funkcjonariuszy Służby Celnej z Przemyśla zwróciło 5 prawie identycznych przesyłek z Chin. Celnicy postanowili sprawdzić ich zawartość korzystając z pomocy urządzenia do prześwietlania przesyłek pocztowych oraz psa specjalizującego się w wykrywaniu substancji psychoaktywnych. Jak się okazało, w paczkach znajdowały się biało-szare kryształy o intensywnym zapachu, które trafiły do badań laboratoryjnych w Izbie Celnej w Przemyślu. Laboratorium Celne potwierdziło, że zatrzymana substancja to groźny dopalacz (środek zastępczy). Służba Celna prowadzi w tej sprawie postępowanie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z 24 kwietnia 2015. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, w przypadku stwierdzenia przywozu na terytorium RP produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że może być on środkiem zastępczym lub nową substancja psychoaktywną, organ celny zajmuje przesyłkę tego produktu na czas niezbędnych ustaleń. Jeżeli w wyniku badań zostanie stwierdzone, że badany produkt jest środkiem zastępczym (dopalaczem), organ Służby Celnej występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Koszty badań, przechowywania i zniszczenia takich produktów ponoszą osoby dokonujące przywozu. Procedura jest jeszcze szybsza, jeżeli okaże się, że podmiot dokonujący przywozu jest nieznany. Produkty takie podlegają wówczas zniszczeniu bez konieczności występowania do sądu o przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Wszystkie trefne przesyłki miały trafić do mieszkańców Podkarpacia. Co ciekawe, w toku trwających czynności, 3 odbiorców nie odebrało zawiadomień wysyłanych przez pocztę o konieczności określenia rodzaju towaru i dokumentów potwierdzających ich wartość. Jeden z nich poinformował, że przesyłka zawiera „proszek do tonera do drukarki”. 2 osoby odmówiły przyjęcia paczek. Realizując zadania mające na celu ochronę rynku przed przywozem nielegalnych substancji, Służba Celna konsekwentnie przeciwdziała nielegalnemu importowi zabronionych substancji zastępczych tzw. dopalaczy. Tylko w ostatnich trzech latach funkcjonariusze celni zatrzymali ponad 2150 kg substancji zastępczych, w tym: w 2012 roku blisko 86 kg dopalaczy, w 2013 roku ponad 820 kg, a w 2014 – 1246 kg.
Do końca maja 2015 roku, Służba Celna zatrzymała 133 tys. sztuk dopalaczy w postaci tabletek i ampułek i ponad 670 kg w innej postaci. Omdlenia, zaburzenia równowagi, utrata apetytu, bezsenność, depresyjne czy agresywne zachowania to tylko niektóre efekty uboczne zażywania dopalaczy. Zmieszane z alkoholem mogą doprowadzić do śmierci.