Sprawiedliwy podział środków europejskich

Tomasz Poręba i Andrew Lewer: Kluczem do rozwoju Polski Wschodniej jest bardziej sprawiedliwy podział środków europejskich

Na zaproszenie marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla i europosła PiS Tomasza Poręby wizytę na Podkarpaciu złożył Andrew Lewer, europoseł brytyjskiej Partii Konserwatywnej, który jest koordynatorem trzeciej co do wielkości grupy politycznej w PE w Komisji Rozwoju Regionalnego. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Rzeszowie europosłowie Poręba i Lewer podkreślali rolę, jaką środki unijne powinny odgrywać w wyrównywaniu szans pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Andrew Lewer wspólnie z Tomaszem Porębą wielokrotnie podejmowali na forum Komisji Rozwoju Regionalnego inicjatywy na rzecz rozwoju regionu Karpat, szczególnie związane z planami utworzenia strategii karpackiej. Podczas wizyty Lewer zapoznawał się z podkarpackimi przykładami wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu „Infrastruktura i Środowisko” – odwiedził m.in. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Muzeum Zamku w Łańcucie i Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Lewerowi zaprezentowano także projekt dotyczący budowy sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku. „Przyjechałem na Podkarpacie przede wszystkim po to, by zobaczyć, jak w Polsce wydawane są fundusze unijne. Podkarpacie to region o ogromnym potencjale. Uważam, że powinien on być jeszcze bardziej wspierany ze środków europejskich. Absolutnie popieram starania o strategię karpacką i zrobię wszystko, aby brytyjska Partia Konserwatywna zarówno w Parlamencie Europejskim jak i na szczeblu rządowym była wielkim orędownikiem tej idei” – mówił Andrew Lewer. Kilka miesięcy temu komisarz rozwoju regionalnego Corina Cretu zachęcała polskie władze do tego, by skoncentrowały środki i działania na rzecz Polski Wschodniej, która pozostaje jednym z najmniej rozwiniętych regionów Polski. „Jedną z głównych zasad UE jest zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans między regionami. Niestety, obecny podział środków unijnych nie tylko nie zasypuje tych różnic, ale wręcz je pogłębia. Dlatego bardzo liczę na wsparcie obecnego tu Posła Lewera w działaniach na rzecz powstania strategii makroregionalnej dla rozwoju Karpat, która pozwoli na uwolnienie potencjału tej części Europy” – powiedział Poręba. Andrew Lewer wyraził uznanie dla projektów realizowanych na Podkarpaciu. Podkreślił, że w ramach Komisji Rozwoju Regionalnego zawsze opowiada się po stronie sprawiedliwego podziału środków, z uwzględnieniem sytuacji i możliwości poszczególnych regionów.