Debata oksfordzka w ZSEiO w Przemyślu

W Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu odbyła się debata oksfordzka pt. „Szesnastolatki powinny mieć prawo głosować”. Strona broniąca tezy siedziała po prawej stronie, ich oponenci po przeciwnej. W środku siedziały osoby niezdecydowane oraz zaproszeni goście. Uczestnicy debaty, podzieleni na przeciwników i obrońców stawianych tez, bardzo żywiołowo dyskutowali nad zasadnością prawa do głosowania szesnastolatków. O wyniku debaty zadecydowało głosowanie uczniowskiej publiczności, która przyznała zwycięstwo stronie  przeciwników dopuszczenia16- latków do udziału w głosowaniu.Debatę prowadziła uczennica kl. 3b Liceum Ogólnokształcącego Marta Kikiela, koordynatorem projektu jest mgr. Monika Fedko-Baziak. Wydarzenie to było jednym z działań w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, który jest realizowany przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu „Młodzi Głosują-Wybory Parlamentarne 2015”.  W ramach tego projektu uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Celem tej akcji jest zwiększenie  uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym oraz zachęcenie do świadomego głosowania. Projekt Młodzi Głosują nie jest agitacją polityczna lecz procesem edukacyjnym, który ma wpłynąć na postawę i  zaangażować młodych ludzi w obywatelskie działanie z tym związane. Kolejnymi działaniami były: Akcja informacyjna wśród młodzieży dotycząca świadomego głosowania oraz Pra- Wybory Parlamentarne w szkole i wybory do Samorządu Uczniowskiego.