Piknik Ekologiczny ,,Zamień odpady na drzewa” Lubaczów 2015

Na placu przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyła się impreza edukacyjna pn. „Zamień odpady na drzewa”. Nie bez przyczyny właśnie październik wybrano na organizację tego przedsięwzięcia. Październik jest miesiącem szczególnym dla ekologów, ponieważ obchodzone jest wtedy święto św. Franciszka, patrona ekologów oraz Święto Drzewa.  Piknik miał charakter edukacyjny, którego celem była promocja zachowań proekologicznych wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży tj. obowiązku segregacji odpadów oraz potrzeby sadzenia drzew i dbania o bioróżnorodność. I Piknik Ekologiczny w Lubaczowie oficjalnie otworzyła Pani Marta Zabrońska Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz Pan Bogdan Skibiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przywitali przybyłych uczestników z terenu powiatu lubaczowskiego, rodziców, dzieci, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaproszonych gości spoza granic powiatu lubaczowskiego.

Szczególne gorąco powitano tych, którzy zaszczycili swoją obecnością min: Pana Krzysztofa Szpyta Burmistrza Miasta Lubaczowa, Panią Jadwigę Pałczyńską Przewodniczącą Rady Powiatu Lubaczowskiego, Pana Stanisława Mokrzyckiego Radnego Rady Powiatu Lubaczowskiego, Pana Janusza Wużyńskiego Zastępcę Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, Pana Krzysztofa Fariona Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie, Pana Ireneusza Trojnara Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, Pana Tadeusza Maksymowicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów, Roberta Stankiewicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol, Janusza Starzaka Nadleśniczego Nadleśnictwa  Oleszyce.  Zabierając głos, jako gospodarz akcji, Starosta Lubaczowski Pan Józef Michalik, podkreślił jak ważne jest, aby edukację ekologiczną zacząć od najmłodszych. Kolejno Sekretarz Powiatu Lubaczowskiego Pan Władysław Szyk, zwrócił uwagę na potrzebę sadzenia drzew, z których wyrosną za kilkadziesiąt lat,  piękne okazy, które będą „cieszyć nasze wnuki, bo drzewa sadzimy nie dla siebie ale dla przyszłych pokoleń ! Drzewo bowiem jest symbolem życia i odradzania się natury”. Pod czujnym okiem animatorów ze Stowarzyszenia EKOSKOP z Rzeszowa, dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół prezentowali przygotowane przez siebie występy artystyczne o tematyce przyrodniczej oraz brali udział w zaplanowanych i specjalnie dla nich zaaranżowanych punktach, gdzie odbywały się przeróżne zabawy i konkursy promujące zarówno zachowania ekologiczne jak i przyrodę. Zadbali o to m.in. nasi partnerzy: Lasy Państwowe – leśnicy z Nadleśnictwa Narol, Lubaczów i Oleszyce, wspomniane stowarzyszenie EKOSKOP, bibliotekarze z Powiatowej Biblioteki jak też organizatorzy czyli Starostwo Powiatowe. Nie mniej atrakcyjnym punktem pikniku, uzupełnieniem hasła przewodniego „Zamień odpady na drzewa” były:  mistrzostwa w zgniataniu opakowań, ekoolimpiada, turniej wiedzy ekologicznej, turniej strategicznej, ekologicznej gry planszowej, punkt czytania bajek czy też punkt kukiełek z odpadów.  Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji uczniów z poszczególnych szkół czuwała grupa 28 sędziów/wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, natomiast nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników funkcjonariusze służb mundurowych: policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz ratownicy z SPZOZ w Lubaczowie. Podczas pikniku, każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. W namiocie promującym powiat lubaczowski można było podziwiać jego walory zarówno przyrodnicze, krajobrazowe, jak również poznać wybitne dziedzictwo geologiczne i kulturowe Roztocza (Rawskiego) w granicach powiatu lubaczowskiego. Zaprezentowano plansze promujące potencjał turystyczny „Roztocza lubaczowskiego”, projekty „Geoparku Kamienny Las na Roztoczu” i „Transgranicznego Rezerwatu Biosfery”, które aplikują  o wpisanie do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery  UNESCO. Uzyskanie tego honorowego międzynarodowego tytułu z jednej strony podkreśla dziedzictwo przyrodniczo-kuturowe regionu, z drugiej zaś daje szansę na skuteczniejsze pozyskiwanie środków na rozwój społeczno-gospodarczy.  W ramach promocji projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” został zaprezentowany także pokaz bioróżnorodności. Jednym z zaplanowanych działań podczas pikniku była również akcja zbierania odpadów i wymiana ich na sadzonki drzew. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i mieszkańców z terenu powiatu. Wystarczyło tylko 5 kg makulatury/ 20 zgniecionych butelek PET/10 słoików lub butelek szklanych/20 zgniecionych puszek aluminiowych/10 baterii/ elektrośmieci lub przeterminowane lekarstwa i już można było otrzymać drzewko.  Wyniki naszej zbiórki były imponujące, zebraliśmy łącznie; 3t makulatury, 0,5 t plastikowych butelek PET, 0,5 t opakowań szklanych, 0,2t puszek aluminiowych, 0,5t. baterii, 0,5t elektrośmieści oraz 50 kg przeterminowanych leków. Wydaliśmy łącznie 3520 sadzonek drzew z zakrytym systemem korzeniowym, dostarczonych przez Nadleśnictwa PGL LP Lubaczów, Narol, Oleszyce.  Organizatorem Pikniku Ekologicznego był Wydział Oświaty i Spraw Społecznych oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Lubaczowie (SRE)  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa odział w Krośnie Koło Środowiskowe przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (SITLID). Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że za rok będzie ono jeszcze większe.