DWIEŚCIE LAT DLA PANI ANNY

   Mieszkanka miejscowości Olszynka Anna Krzyworączka  skończyła 100 lat, dzień swoich urodzin spędziła w  gronie rodzinnym , odwiedzili ją z życzeniami również Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki  i Starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek. Z tej okazji otrzymała bardzo miły i ciepły upominek. Wyraźnie wzruszona wysłuchała  życzeń przekazanych przez władze, oraz zaśpiewała ze wszystkimi 200 lat.

{youtube}SnoumqbKo34{/youtube} Wszyscy gratulowali Pani Annie przeżycia pełnego wieku polskiej, jakże czasem niełatwej historii oraz życzyli samych pogodnych dni na następnie stulecie.Szacowna Jubilatka urodziła się w Rudzie Kochanowskiej powiat Jaworów,dochowała się troje  dzieci (dwóch synów i córki), ośmioro wnuków i piętnastu prawnuków. Jest bardzo pogodną i kontaktową osobą. Zawsze lubiła towarzystwo, lubiła gdzieś iść, porozmawiać z ludźmi, była ciepłą i troskliwą matką, tak o niej wypowiadały się dzieci.