Dwudziesty piąty dzień głodówki w Przemyskim szpitalu – poparcie Grzegorza Schetyny

Grzegorz Schetyna odwiedził w przemyskim szpitalu wojewódzkim głodujące pielęgniarki. W trakcie bezpośredniej rozmowy zapoznał się z aktualną sytuacją protestujących. Spotkał się też z dyrektorem szpitala. Zapowiedział interwencje u Marszałka Sejmu, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Ministra Zdrowia o natychmiastowe wznowienie negocjacji, które winne zakończyć protest głodowy pielęgniarek. Zwróci się też do przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia Bartosza Arłukowicza o pilne zwołanie wyjazdowego posiedzenia Komisji w przemyskim szpitalu.  Posiedzenie planowane jest na 1 października 2018 na terenie szpitala w Przemyślu.