Dzień Edukacji Narodowej w jednostkach samorządu województwa

Uroczystości z okazji  Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Organizatorem  były jednostki oświatowe Samorządu Województwa Podkarpackiego. Gali towarzyszyło hasło ,,Nauczyciel otwiera drzwi, ale to Ty musisz przez nie przejść”

Wśród gości nauroczystosci byli min. wicemarszałek Maria Kurowska oraz radni województwa – Anna Huk i Maciej Lewicki,  Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jan Pączek – Starosta Przemyski, Piotr Ciompa – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Barbara Pelczar-Białek – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych, dyrektorów oraz nauczycieli Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Bibliotek Pedagogicznych, Szkół Specjalnych oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,

Gości przywitała dyr. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu Danuta Suchorzepka składając życzenia wszystkim pedagogom z okazji ich święta. Do życzeń dołaczył Starosta Przemyski Jan Pączek, który w swoim wystapieniu docenił  pracę i trud nauczycieli.

Wicemarszałek Maria Kurowska zwróciła uwagę na  szczególną rolę policealnych szkół medycznych w przygotowaniu pracowników systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz wysoką jakość kształcenia w tych placówkach.

Podkreśliła także znaczenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej, jak również podziękowała za naukę i opiekę nad dziećmi przebywającymi na leczeniu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz w Uzdrowisku Rymanów.

W czasie Dnia Edukacji Narodowej ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz stypendia za wyniki w nauce dla uczniów i słuchaczy Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Foto profilowe – Piotr Bartnik, Departament Edukacji, Nauki i Sportu