Prezydent Przemyśla wręczył stypendia twórcze

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wręczył stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

„Co roku wybór stypendystów jest coraz trudniejszy, bo napływa do nas coraz więcej wniosków i są one na coraz wyższym poziomie. Staramy się dokonywać w miarę obiektywnych rozstrzygnięć, szczególnie doceniając młodzież, ale chcemy też doceniać tę „starszą młodzież”, która przecież też ma swoje ogromne zasługi. Wybieramy tych najlepszych i to Państwo jesteście tymi najlepszymi.” – powiedział do stypendystów Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.  Spośród dwunastu złożonych wniosków komisja stypendialna wyłoniła pięciu laureatów, do których należą:

Adrian Dziadek – perkusista, uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A Malawskiego w Przemyślu, otrzymał stypendium na zakup instrumentu umożliwiającego dalszy rozwój artystyczny. Adrian przybył na uroczystość wręczenia stypendiów z mamą i młodszą siostrzyczką

Maria Żemełko – autorka siedmiu autorskich książek, w tym trzech napisanych specjalnie dla najmłodszych czytelników – przyznane stypendium przeznaczy na wydanie książki dla dzieci, która językiem skierowanym do najmłodszych mówi o Deklaracji Praw Dziecka ONZ

Alicja Chruścicka – instruktor kulturalno-oświatowy, autorka dwóch książek o tematyce historycznej, otrzymała stypendium na wydanie i promocję książki pt. „Obrońcy Przemyśla i okolic – rok 1918”

Konstancja Bukojemska – skrzypaczka, uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A Malawskiego w Przemyślu otrzymała stypendium na doskonalenie umiejętności poprzez udział w konkursach i warsztatach

Rafał Paśko – jeden z twórców przemyskiego Teatru S.A.N. – Spontanicznie Amatorsko Niezależnie – otrzymał stypendium na przygotowanie familijnego spektaklu teatralnego z użyciem technik lalkarskich.

Rafałowi Paśko towarzyszyła współtwórczyni i aktorka Teatru S.A.N. – Elżbieta Dobrowolska

Tomasz Kuźmiek – Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej pogratulował wyróżnionym: „Chciałbym wszystkim Państwu pogratulować zapału i efektów pracy. Myślę, że w tym roku bardzo dobrze zachowane są proporcje pomiędzy twórcami bardzo młodymi i twórcami powiedziałbym –  już doświadczonymi. Robicie Państwo kapitalne rzeczy. Szczególnie zafascynowała mnie książeczka dla dzieci autorstwa Pani Żemełko, zupełnie tak samo jak spektakle Teatru S.A.N. – bo, kiedy widzę te wspaniałe reakcje dzieciaków i ich rodziców, widzę, że „trafiliście w dziesiątkę”. Tobie Adrian też życzę, żeby te Twoje muzyczne pasje spełniły się. Konstancji życzę tego samego – szkoda, że jesteś już w klasie maturalnej i cały Wasz wspaniały kwartet pójdzie gdzieś w świat, ale mam nadzieję, że nie zapomnicie, że jesteście z Przemyśla. Historia jest najbliższa memu sercu, więc chciałbym również pogratulować Pani Alicji Chruścickiej świetnego wydawnictwa, wspaniałego pomysłu. Politykę historyczną musimy krzewić, musimy przypominać skąd jesteśmy, dlaczego jesteśmy… Mam nadzieję, że takich prac będzie jak najwięcej.”

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Informacja własna UM,

foto. Agata Czereba