EDUinspiracje Media 2018 – Wybieramy najlepszych dziennikarzy i publicystów.

Myśl globalnie, działaj lokalnie! Niewiele instytucji ma tak istotny wpływ na codzienność, jak lokalne media, nośniki informacji docierające do bardzo określonego odbiorcy. Wpisane w lokalną rzeczywistość, szybko reagujące na wydarzenia, wiarygodne i skuteczne, kształtują lokalna politykę informacyjną najlepiej i najskuteczniej. Nasz konkurs adresowany jest do dziennikarzy i publicystów, w szczególności reprezentujących lokalne media, którzy w sposób komunikatywny i przystępny, a jednocześnie atrakcyjny, przekazywali najważniejsze wartości informacyjne, wykazując się kreatywnością oraz indywidualnym stylem, a w swojej pracy poruszali tematykę programów operacyjnych i edukacyjnych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Adresatem konkursu w szczególności są dziennikarze i publicyści, którzy prezentowali problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi, a w swojej działalności poruszali i promowali działania w ramach programów Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Eurodesk, Europass, eTwinning.

Konkurs dotyczy szeroko pojmowanej sfery informacji, zarówno tej przekazywanej poprzez media magnetyczne i prasę, jak i za pośrednictwem nowych technologii. Do konkursu mogą być zgłoszone teksty opublikowane w sposób tradycyjny, za pośrednictwem internetu bądź łącznie – zarówno drukiem jak i w formie elektronicznej. Konkurs adresowany jest również do autorów audycji rozpowszechnionych za pośrednictwem rozgłośni radiowych, poprzez internet lub łącznie w obu technologiach. W konkursie mogą brać również udział twórcy materiałów filmowych rozpowszechnionych za pośrednictwem telewizji oraz (lub) internetu.

Laureatów Konkursu wybierze Kapituła Konkursu, którą wskaże Fundacja.

Uwaga! W konkursie będą oceniane artykuły, audycje i programy telewizyjne, które swoją premierę miały po 1 stycznia 2017 roku.

Prace mogą zgłaszać zarówno dziennikarze jak i redakcje, zarówno drogą tradycyjną jak i elektroniczne.

Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa 15 września 2018 roku.

Oceniane będą wyłącznie prace spełniające wymogi formalne.

Regulamin konkursu: https://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/regulamin/