Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt 141 przedmiotów archeologicznych.

141 przedmiotów o charakterze archeologicznym ukrył w swoim bagażu 26-letni obywatel Ukrainy. Na przemycane przedmioty natrafili podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce.

W nocy 5/6 kwietnia br. na przejście graniczne w Medyce wjechał bus na polskich numerach rejestracyjnych, którym podróżowało osiem osób. Podczas szczegółowej rewizji pojazdu, w jednym z bagaży  funkcjonariusze wykryli 141 przedmiotów archeologicznych z różnych epok i w różnym stadium korozji. Wśród zatrzymanych eksponatów znajduje się 11 szt. biżuterii i 130 przedmiotów lub ich fragmentów o charakterze numizmatycznym. 

Do własności przemycanych przedmiotów  przyznał się 26-letni pasażer busa, obywatel Ukrainy. Mężczyzna zeznał, że przedmioty wykopał w swoim ogrodzie i wiózł dla kolegi w prezencie. Przeciwko 26-latkowi wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe a zarekwirowane przedmioty trafiły do magazynu depozytowego.

Jednym z zadań funkcjonariuszy KAS jest dbałość o ochronę dziedzictwa archeologicznego. Zatrzymane, nielegalnie przywiezione na teren Wspólnoty przedmioty o charakterze archeologicznym, po stwierdzeniu przez biegłych ich wartości archeologicznej, wieku powstania i po zakończeniu niezbędnych procedur sądowych – zostaną przekazane do muzeum, wskazanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W 2016 roku funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce udaremnili dwukrotnie większe partie przemycanych archeologicznych przedmiotów: (łącznie 276 różnego rodzaju przedmiotów m.in. groty, ostrza, narzędzia rolnicze, sztylety oraz  monety).

rachm. Edyta Chabowska