Wsparcie rozwoju średnich miast ogłosił M. Morawiecki w Przemyślu

W sali widowiskowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja z udziałem wicepremiera i ministra Rozwoju Regionalnego Mateusza Morawieckiego, samorządowców z Przemyśla i miast z Podkarpacia oraz innych części Polski. Swoją obecnością zaszczycił je także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Podczas spotkania  został ogłoszony pakiet działań dla średnich miast o wartości blisko 2, 5 mld zł.

Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił pakiet i przedstawił cele jakie mają być zrealizowane w pakiecie, który obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński  podkreślił, że pakiet pomoże zbudować trwały potencjał społeczno-gospodarczy, a także wzmocni rolę średnich miast na mapie rozwoju Polski. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak przedstawił szczegóły działań, które polegają na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania. 

Drugim istotnym wydarzeniem dla naszego miasta, które miało miejsce podczas konferencji było oficjalne podpisanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl”. Umowa na kwotę blisko 29 mln zł, a dofinansowanie to prawie 20 mln zł. Projekt ten jest związany z inwestycją w niskoemisyjny transport miejski, przebudowę systemu dróg na terenie Przemyśla, powiatu przemyskiego oraz Gminy Przemyśl.

Prace nad odpowiednimi zmianami legislacyjnymi są na ukończeniu, tak, aby nowe przepisy mogły w ciągu najbliższych miesięcy wejść w życie, a zachęty dla inwestorów dały praktyczne efekty w postaci kolejnych przedsięwzięć lokowanych w miastach średnich i przekładały się na ich rozwój.