KONFERENCJA POŚWIĘCONA WIELKIM POLSKIM ROMANTYKOM – WIESZCZOM NARODOWYM w PBW

Ważnym elementem świadomości Polaków żyjących w czasach porozbiorowych było przeświadczenie o misji pisarzy zobowiązanych do pełnienia roli przewodników życia narodowego. Najpełniej misję tę spełniali najwybitniejsi polscy poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. To oni w mrocznych czasach niewoli wynieśli sztukę pisarską do rangi skarbnicy narodowej pamięci, źródła tożsamości i orędownika idei polskości. Sami zaś doczekali się miana wieszczów – natchnionych przewodników dusz i serc.

27 marca 2019 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja /adresowana do dyrektorów, nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, studentów, uczniów szkół podstawowych kl. VII – VIII i III gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wszystkich miłośników literatury/ 220. upamiętniająca: rocznicę urodzin Adama Mickiewicza (ur. 24 XII 1798 r.), 16.0 rocznicę śmierci Zygmunta Krasińskiego (zm. 23 II 1859 r.), 210. rocznicę urodzin i 170. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego (ur. 04 IX 1809 r., zm. 03 IV 1849 r.).

Główną ideą konferencji było zaprezentowanie dorobku twórczego „trójcy wieszczów” poprzez pryzmat jego ponadczasowych treści i wartości. Ich twórczość nie przeminęła bowiem wraz z nadejściem kolejnej epoki – oparła się działaniu czasu i do dziś stanowi niewyczerpane źródło inspiracji.

Biblioteka, organizując w/w spotkanie, pragnęła również przyczynić się do propagowania wśród młodzieży literatury polskiej, która tak wiele zdziałała w dziejach naszego kraju. Wyrażamy nadzieję, że młode pokolenie, obecnie zafascynowane zagraniczną fantastyką, zainteresuje się literaturą ojczystą i będzie wychowywało się w nurcie utworów klasycznych – by fundamenty polskości nigdy nie zostały zapomniane.

Zasadnicza część konferencji rozpoczęła się od wystąpienia dra hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego – Marka Stanisza, który opowiedział zebranym o Tajemnicach Adama Mickiewicza. Wielka Przestrzeń. Juliusz Słowacki w 3D to tytuł kolejnego referatu, który wygłosiła wraz ze swoimi uczniami dr Małgorzata Wilgucka – nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. O trzecim wieszczu polskiej literatury romantycznej – Zygmuncie Krasińskim opowiedział dr Jan Musiał – starszy wykładowca Instytutu Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Zreferował on temat: Polemika Zygmunta Krasińskiego z Alfonsem de Lamartine o honor polski. Z dziejów recepcji listów poety.

 Wszystkie wykłady okazały się niezwykle atrakcyjne w odbiorze: wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, fragmentami filmów oraz utworami muzycznymi. Spotkały się z uznaniem ze strony słuchaczy. Sprawiły, że niejeden z nas na nowo odkrył Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego, a na pewno wielu z nas poznało ich nowe – współczesne oblicze.

Niniejszym pragniemy wyrazić wdzięczność za to, iż dr hab. prof. UR Marek Stanisz, dr Małgorzata Wilgucka oraz dr Jan Musiał zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i wystąpić w roli prelegentów. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa wiedzy i profesjonalizmu. Wyrażamy nadzieję, że będzie jeszcze niejedna okazja do zorganizowania spotkań z Państwa udziałem.

Serdecznie dziękujemy również przybyłym na konferencję nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu, Szkoły Podstawowej w Krównikach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Radymnie. Odwiedzili nas również goście honorowi, m.in.: ANNA HUK – Przewodnicząca KEKiKF Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ELŻBIETA TARNAWSKA – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, MAŁGORZATA SOBCZYŃSKA – MAROŃ z przemyskiego oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, BOŻENA BARAN – Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego oraz przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych.

Na koniec uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć wystawę pt. Śladami „trójcy wieszczów” oraz zapoznać się z zestawieniami bibliograficznymi, sporządzonymi również pod kątem tematu spotkania.

Tekst: Agnieszka Biedroń

Fot. Marta Głogowska