Konferencja prasowa – o nowościach w PWSW

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zorganizowała konferencję prasową dotyczącą bieżących sukcesów uczelni oraz dalszych planów jej rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział: Rektor uczelni – dr Paweł Trefler, Prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr Sławomir Solecki, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – Barbara Pelczar‑Białek oraz Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu – Danuta Suchorzepka.

Tematem przewodnim konferencji był nowy kierunek studiów – pielęgniarstwo, na którego prowadzenie PWSW otrzymała uprawnienia od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to kierunek szczególny, mający służyć zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Podkarpacia. Przemyśl był przed laty znaczącym ośrodkiem kształcenia pielęgniarek, więc działania uczelni mają na celu powrót do budowania wysokiej jakości usług w tym zakresie.

Podczas spotkania został podjęty również temat dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego, którą uczelnia uzyskała na zakup specjalistycznego wyposażenia do realizacji procesu dydaktycznego, na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne oraz informatyka w biznesie. Gospodarz PWSW zaznaczył, że dotacja celowa nie jest jedyną formą wsparcia z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Dzięki pomocy finansowej realizowany jest obecnie projekt, w ramach którego odbywa się modernizacja budynku uczelnianego i dostosowanie go do potrzeb kierunków artystycznych oraz technicznych.

Konferencja stała się okazją do złożenia podziękowań i deklaracji dotyczących dalszej współpracy pomiędzy zgromadzonymi gośćmi, a przedstawicielami PWSW.