Konferencja prasowa w sprawie przyszłości Izby Celnej

W Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja Prezydenta Miasta Roberta Chomy, dotycząca przyszłości Izby Celnej w Przemyślu, w kontekście planu wprowadzenia zmian organizacyjnych w administracji skarbowej i służby celnej. W spotkaniu z dziennikarzami wziął udział także Zastępca Prezydenta Janusz Hamryszczak oraz Wiceprzewodniczący RM Robert Bal.  Jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów jest powołanie Krajowej Administracji Skarbowej skupiającej w jednej organizacji funkcje sprawowane przez urzędy skarbowe, celne, kontroli skarbowej oraz organy wyższego rzędu. W założeniu przygotowany już projekt ustawy dotyczący tego, miałby obowiązywać już od 2017 roku. Prezydent Miasta Robert Choma podkreślał na konferencji pozytywne efekty planowanych zmian, jak usprawnienie obsługi i wsparcia podatnika, w tym przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz celnych, efektywny pobór podatków i skuteczna egzekucja należności, efektywność w zwalczaniu oszustw podatkowych.

Wyraził jednocześnie niepokój, co do przyszłości przemyskiej Izby Celnej oraz jej funkcjonariuszy, która w obecnym kształcie przestałaby istnieć po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej. Zaniepokojenie budzi szczególnie wciąż nierozstrzygnięta kwestia przyszłej siedziby nowych struktur w województwie podkarpackim, zważywszy, że Izba Celna w Przemyślu jest ważnym elementem rozwoju gospodarczo – ekonomicznego regionu i jednym z większych pracodawców. Prezydent wyraził także obawę, jak te zmiany wpłyną na funkcjonowanie istniejącego w Medyce i planowanego przejścia granicznego w Malhowicach. Wszyscy zebrani wyrazili nadzieję, że szczegóły organizacyjne planowanych zmian, będą uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju regionu i nadzieje oraz oczekiwania mieszkańców.