Konkurs na Recenzję Literacką „Fascynująca wakacyjna książka”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu ogłaszają Konkurs na Recenzję Literacką „Fascynująca wakacyjna książka”. Termin dostarczenia prac: do 26 września 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy:

 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.

Cele konkursu:

 • rekomendowanie wartościowej literatury i propagowanie czytelnictwa,
 • kształtowanie umiejętności omawiania i oceny dzieła literackiego,
 • promowanie czytania jako formy spędzania czasu wolnego,
 • aktywizowanie społeczności lokalnej.

Konkurs adresowany jest do miłośników literatury: dzieci od lat 10, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach: dzieci, młodzież i dorośli.

Założenia i przebieg konkursu:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednej recenzji wybranej książki. Recenzja nie powinna być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.
 • Tekst recenzji powinien być napisany czcionką Times New Roman, 14 pkt i zawierać nie więcej niż 5000 znaków ze spacjami. Dopuszcza się przesłanie na konkurs recenzji napisanej odręcznie (maksymalnie 4 strony formatu A4).
 • Recenzję należy podpisać pseudonimem, natomiast wypełnioną kartę zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem oraz danymi do kontaktu dołączyć w zaklejonej kopercie.
 • Wypełnienie karty zgłoszenia i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do zgłoszonego na konkurs tekstu.
 • Do oceny prac zostanie powołana komisja, która oceni ich zgodność z tematem konkursu, poprawność językową i umiejętności krytycznoliterackie autorów.
 • Laureaci otrzymają nagrody.
 • Fragmenty najwyżej ocenionych recenzji zostaną opublikowane na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie”, patrona medialnego konkursu.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.

Termin konkursu:

 • Konkurs trwa od 27 lipca do 26 września 2022 r. Recenzję wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać na adres: Czytelnia Główna, Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8, z dopiskiem na kopercie „konkurs literacki”.
 • Wyniki konkursu zostaną przesłane na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail oraz opublikowane na stronie internetowej biblioteki.
 • Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku podczas IV Festiwalu Książki „Między pokoleniami”.
 • Kontakt: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82, e-mail: [email protected]

Patroni medialni konkursu: „Życie Podkarpackie”, TV Podkarpacka