KRAJOWY CERTYFIKAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

   Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku.  W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Wśród nich znalazło się również Gimnazjum nr 3 w Przemyślu. {youtube}4hRDGuCvefs{/youtube} Placówka od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.  Co stanowi  ważny element programu nauczania i wychowania. Dzięki takim zabiegom szkole udało się dojść do poziomu ubiegania się o Krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie.

Przemyskie Gimnazjum  realizuje treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowo żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.Aby zawalczyć o certyfikatw  szkole odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć  gimnazjum  w zakresie promowania zdrowego stylu życia i miała na celu upowszechnienie wyników działań prowadzonych przez placówkę od wielu lat w zakresie promocji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem lokalnym. Podczas przygotowanej prezentacji pokazane  zostały zmiany jakie zaszły w wyniku realizacji programu szkoły promującej zdrowie i osiągnięcia w tym zakresie.Podczas spotkania uczniowie  przedstawili specjalnie przygotowany program nawiązujący tematyką do zdrowego i aktywnego stylu życia, zdrowym odżywaniem oraz higieną zdrowia psychicznego i otoczenia. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.