KSIĄŻĘ JAN LUBOMIRSKI – LANCKOROŃSKI NA PODKARPACIU

Z wizytą w Przemyślu przebywał Książę Jan Lubomirski – Lanckoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich. Spotkał się  z prezydentem miasta Robertem Chomą, ze studentami PWSW, a także Radą Seniorów i z Młodzieżową Radą Miasta. Było to kolejne spotkanie na Podkarpaciu, na którym prezentowana była działalność Fundacji, która szczególnie wspiera i angażuje się w przedsięwzięcia związane z historią rodzinnych miejscowości oraz inicjatywami młodzieżowymi – jedną z nich jest fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,  naukowo oraz artystycznie. Zdolna młodzież ma szansę otrzymać jednorazowe granty, a najwybitniejsi całoroczne stypendia. Fundacja jest kontynuacją i rozwinięciem działalności charytatywnej prowadzonej od wielu lat przez rodzinę Lubomirskich. Jej zadania opierają się na ochronie dziedzictwa narodowego, finansowaniu projektów edukacyjnych, naukowych, renowacji zabytków, zakupie sprzętu medycznego oraz pomocy młodym uzdolnionym ludziom.  Niezwykle miło kiedy możemy pomóc i widzimy efekty naszego zaangażowania powiedział prezes Fundacji. Współpracę z księciem Lubomirskim zapowiedział prezydent Przemyśla Robert Choma oraz dyrektorzy tutejszych szkół obecni na spotkaniu. Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z młodzieżą PWSW w Przemyślu. Książę Lubomirski – Lanskoroński udał się  do Pałacu Lubomirskich, dawnej siedziby rodowej na Bakończycach, w którym po wojnie znajdowała się szkoła rolnicza, obecnie jest on siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Przebywając w Przemyślu Książę odwiedził również  przemyski Cmentarzu Główny, na którym znajduje się grób zmarłej w 1930 roku księżnej Felicji Lubomirskiej. Następnego dnia Prezes wraz z przedstawicielami Fundacji Lubomirskich przebywał z wizyta w Lubaczowie, gdzie miał okazje spotkać się z młodymi utalentowanymi osobami. Starosta Józef Michalik zaprosił duet akordeonowy, który zaprezentował swoje umiejętności przed Księciem. Patryk Mokrzycki i Mateusz Piliszko są uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie , a w ostatnim czasie odnieśli wiele sukcesów na ogólnopolskich  konkursach muzycznych. W Lubaczowie Książę odwiedził również Muzeum Kresów Wschodnich gdzie podarował litografie portret Króla III Wazy, następnie spotkał się z przedstawicielami działającego na terenie Powiatu Lubaczowskiego Stowarzyszenia Narodowo Patriotycznego  ,,Rota”, które prowadzi swoją działalność  w duchu słów Jana Pawła II „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu, Obejmuje  ono działania rodaków i owoce ich geniuszu ”