KULTURA DOSTĘPNA

Kultura dostępna jest kolejnym elementem realizowanego z inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem projektu jest  Narodowe Centrum Kultury. To systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych oraz finansowych. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej. Jest to projekt dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z najlepszą polską sztuką filmową.

 

 

 

 

Kultura Dostępna umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych i docenianych polskich filmów w wyjątkowej cenie tylko 10 zł. Każdy czwartek o godzinie 18:00 w kinie Helios w Przemyślu !