Malhowice-Niżankowice będą gotowe szybciej – aneks do umowy na realizację przejścia granicznego podpisany!

Początek przyszłego roku to czas kiedy zacznie funkcjonować drogowe przejście graniczne w Malhowicach. Dziś w Przemyślu został podpisany aneks do umowy na realizację inwestycji.

Budowane przejście graniczne przeznaczone jest dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem ruchu pieszego. Trwają rozmowy by w przyszłości przejście obsługiwało ruch pieszy.

Okres wojny, która trwa na Ukrainie od 24 lutego  2022 r. pokazał, jak niezwykle ważne jest to, aby granica państwa, granica polsko-ukraińska zachowała swoją przepustowość. Warunkiem tego jest oczywiście stworzenie odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz budowanie nowych przejść granicznych. Przejście Malhowice – Niżankowice będzie stanowiło uzupełnienie infrastruktury drogowej dla przejścia, które funkcjonuje już od wielu lat dla Medyki.

Dzięki aneksowaniu umowy, prace związane z realizacją inwestycji kluczowej zostaną przeprowadzone do końca bieżącego roku, natomiast wyposażenie oraz uruchomienie przejścia nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r. Warto podkreślić, że  infrastruktura nowego przejścia będzie tak rozwiązana, aby w jednym miejscu realizować odprawy służb polskich oraz ukraińskich tak, jak to się dzieje na istniejących przejściach w Krościenku i Budomierzu.

28 grudnia 2022 roku, decyzją Ministra Finansów, zwiększony został limit środków budżetowych, umożliwiający korektę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i przyśpieszenie terminu jego realizacji oraz oddania przejścia do użytkowania. Spowodowane to jest sytuacją wojenną na Ukrainie i związaną z tym koniecznością udrożnienia oraz zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych z Ukrainą.

Budowa nowego przejścia granicznego jest ważna także w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionu zwłaszcza dla południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności dla powiatów przygranicznych to ważna infrastruktura, która pozwala też na większy rozwój gospodarczy tych terenów.