Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – OSW nr 3 w Przemyślu

Jak co roku w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  nr 3  im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu obchodzony był  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Każdego roku obchodom towarzyszy inna tematyka. Hasłem 2016 roku jest: „Niepełnosprawność nie jest barierą”

Obecnością na uroczystości zaszczyci przedstawiciele organu prowadzącego, Urzędu Miasta, Starostwa powiatowego, biur  poselskich,  Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, a także rodzice i zaproszeni goście.OSW nr 3 Celem corocznych obchodów jest zwrócenie uwagi na problemy młodzieży niepełnosprawnej i podkreślenie konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Tego dnia młodzież przygotowała spektakl słowno-muzyczny, którego akcja rozgrywała się w kawiarni. Wiersze , utwory muzyczne i taniec młodych wesołych ludzi obserwowanych przez młodzież na wózkach skłaniały do refleksji i zadumy.

OSW nr 3Następnym punktem programu był występ Rafał Paśko pedagoga, założyciela Teatru S.A.N. w Przemyślu, który zaprezentował wodzący się z Japonii teatr kamishibai oraz bajkę o szarym wróbelku, któremu wydawało się, że jest gorszy od innych. Pomysłodawca wystawiania bajek z pudełka zaraził swoim entuzjazmem do teatru młodzież z Ośrodka, która wcześniej włączył się do tego projektu. Swoje bajki przedstawili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, a następie uczennice Gimnazjum.OSW nr 3

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne. Kraje, które ratyfikowały Konwencję Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, oraz zlikwidują zapisy prawne, zwyczaje i praktyki dyskryminujące niepełnosprawnych.