Międzynarodowy Przegląd Kolęd Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1

Od 11 lat, nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu,  przy współudziale  Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci, organizują Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Scenicznej Twórczości Bożonarodzeniowej dla osób niepełnosprawnych uczących się w tej placówce. W tegorocznym XI  już Przeglądzie Kolęd i Pastorałek wzięło udział 150 niepełnosprawnych uczniów. Przegląd rozpoczął się scenką przygotowaną przez organizatorów  pt. ,, . „Międzynarodowy Przegląd Kolęd” Nauczycielki zmieniły się w anioły różnych narodowości, przylatywały kolejno samolotami na zaproszenie Anioła Gabriela z Japonii, Meksyku, Afryki, Ukrainy raz Teksasu. Widzowie mieli okazję usłyszeć kolędy w ich językach, a elementy strojów nawiązywały do miejsca zamieszkania. Widowisko było niezwykłe i wzbudziło wiele radości nie tylko wśród dzieci. Wychowawcy cały czas towarzyszyli swoim uczniom swoim zarówno w garderobie jaki i na scenie Centrum Kulturalnego. Każda z grup prezentowała swoją twórczość artystyczną: W oddziałach przedszkolnych,  nauczyciele  nie szczędzili sił, by każde dziecko mogło stanąć na scenie w pięknie przygotowanym stroju   i poczuć się, jak prawdziwy aktor. Pomysły i twórczość  artystyczna nauczycieli Specjalnego Ośrodka nr 1 z roku na rok pokazują, jak trafić do serca dziecka, które pragnie czuć się pełnowartościową osobą, mającą wiele zdolności i  talentów. Ta forma aktywności korzystnie kształtuje osobowość dzieci oraz  sprawność intelektualną. Przyśpiesza rozwój sfery emocjonalnej, pobudza w dzieciach aspiracje i chęć osiągniecia sukcesu. Przedsięwzięcie to z jednej strony jest przeglądem kolęd i pastorałek, z drugiej zaś stanowi  pomoc  w    stworzeniu warunków    do autoprezentacji    każdego wychowanka  placówki niezależnie  od    stopnia   jego   niepełnosprawności. Celem Przeglądu jest również  integracja  środowiska międzyszkolnego oraz kultywowanie tradycji świątecznych. Na przegląd przybyło wielu zaproszonych gości , rodzice oraz dzieci z innych szkół i przedszkoli. Organizatorzy z wielkim zaangażowaniem stale poszukują ludzi o wielkich sercach, dla których los osób chorych nie jest obojętny. Pukają do wielu drzwi wielkich i małych firm, by swoim podopiecznym sprawić radość z drobnych podarunków.   Widok radosnych i szczęśliwych dzieci był dowodem na to, że Przegląd Kolęd i Pastorałek spełnia ich marzenia.