Międzynarodowa Konferencja Naukowa – PWSW w Przemyślu

30 maja 2017 r. rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym”. Uroczyste otwarcie konferencji, podczas którego głos zabrał dr Paweł Trefler, rektor PWSW, poprzedziły dwie debaty: „Młodzież kontra” moderowana przez dr Małgorzatę Kuźbidę (PWSW) oraz dra Piotra Długosza (UR, PWSW) oraz „Reforma edukacji i jej społeczne konsekwencje” moderowana przez dr Barbarę Worek (UJ).

Niezwykle ciekawym punktem programu była debata z udziałem studentów socjologii i stosunków międzynarodowych trzech ośrodków akademickich – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Podsumowując padające tu stwierdzenia, wszyscy udzielający odpowiedzi wyrażali zadowolenie z wybranego kierunku studiów oraz uczelni, a większość nie planuje wyjeżdżać za granicę „za chlebem”, choć  do największych obaw należy niepewność związana ze znalezieniem pracy po studiach. Studenci mówili też o różnicach związanych z narodowością – Ukraińcy zamykają się we własnych grupach, Polacy są nieśmiali, za to Włosi – to opowieść studentki z UJ – bezpośredni i otwarci, bo chętnie „zaczepiają” innych podczas spotkań międzyuczelnianych, by porozmawiać.

W debacie moderowanej przez dr Barbarę Worek głos zabrali m.in. Robert Choma – prezydent Miasta Przemyśla oraz Jarosław Dyrda – dyrektor Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, którzy ze spokojem patrzą w przyszłość i nie boją się zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji. Jak zapewnił prezydent, żaden nauczyciel nie straci pracy, co jest niezwykle ważną obietnicą.

Po wprowadzeniu prof. Mariana Niezgody (UJ), który uporządkował znaczenie terminu „społeczeństwo post-transformacyjne” uczestnicy przystąpili do obrad konferencyjnych. Poruszono m.in. kwestie relacji miedzy rynkiem pracy a edukacją, upodobań politycznych młodzieży i jej religijności.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji obradowali w Zamku w Krasiczynie na temat edukacji młodzieży, jej nastrojów, życiowych planów oraz jakości życia. Wszystkie dyskusje zmierzały do celu, jakim było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co nowego u młodzieży?”

tekst Ewelina Kasperska, foto Tomasz Bielański