„Niepełnosprawność-wartość czy problem?” – debata międzyszkolna

W urzędzie miasta Przemyśl odbyła się debata międzyszkolna pt. „Niepełnosprawność-wartość czy problem?” Głównym organizatorem debaty było II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego. Młodzież tego liceum przygotowała i zorganizowała wydarzenie ,na którym poruszone zostały cztery główne tematy:

1.Uczeń niepełnosprawny w szkole, funkcjonowanie w społeczności szkolnej (szkoły integracyjne) – teoria i rzeczywistość.

2.Czy jesteśmy naprawdę empatyczni, a może nasz stosunek do niepełnosprawności to forma poprawności obywatelskiej (politycznej)?

3.Nauka i praca – czy osoba niepełnosprawna ma naprawdę szansę na spełnienie zawodowe? 4.Postrzeganie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie globalnym i lokalnym – codzienność i różne perspektywy.  W debacie udział wzięły po raz pierwszy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 i 3. Uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami bardzo chętnie i ciekawie wypowiadali się na temat swojego życia i postrzegania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Osoby pełnosprawne mogły się od nich nauczyć jak ważne są prozaiczne czynności i małe rzeczy, tak często niedoceniane przez osoby pełnosprawne. Dzięki nim osoby biorące udział w wydarzeniu mogły się dowiedzieć czego nie mówić, jak się zachowywać i że osoba niepełnosprawna to też (normalny obywatel). Debatę swoim udziałem zaszczycili również uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących. Głównym inicjatorem spotkania był niepełnosprawny uczeń II LO, Krzysztof Gudzelak. Krzysztof uważa, że jedyne ograniczenia są tylko w naszej głowie. Krzysiek to osoba bardzo kreatywna mająca milion pomysłów na minutę, był również organizatorem akcji „Młodzież polskim dzieciom na Ukrainie”. Krzysiek myśli, że niepełnosprawność to nie jest żadna przeszkoda, ktorej nie dałoby się pokonać. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi na edukację osób niepełnosprawnych oraz wykazanie jej mankamentów oraz uczulenie młodzieży na osoby niepełnosprawne. Wnioski wynikające z tej debaty zostały spisane w petycję skierowaną do Pana prezydenta, Wojciecha Bakuna. Miejmy nadzieję, że to spotkanie nie będzie jednorazowym precedensem ale rozpocznie szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

tekst, Krzysztof Gudzelak  II LO