Nowe urządzenie RTG na przejściu granicznym w Korczowej

W Korczowej, z udziałem Szefa KAS, zostało uroczyście oddane do użytku nowe urządzenie RTG do prześwietlania pojazdów.

Urządzenie warte ponad 12 mln złotych zostało współfinansowane ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Bezgraniczne bezpieczeństwo”.

  Nowo oddany skaner to pierwsze urządzenie w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, które umożliwia skanowanie pojazdów w dwóch technologiach tzn. cały pojazd jest skanowany lub kabina jest pomijana a skanowanie zaczyna się od skrzyni ładunkowej.  Za pomocą skanera możliwa jest kontrola pojazdów ciężarowych, osobowych, autobusów, busów i kontenerów.

W swoim wystąpieniu sekretarz stanu, Szef KAS Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że:

„ Sprostanie wyzwaniom stojącym przed Krajową Administracją Skarbową wymaga stałego podnoszenia efektywności działania KAS m.in. poprzez jej unowocześnianie, doposażenie przejść granicznych i komórek kontrolnych w nowoczesne urządzenia wspierające działania kontrolne, w tym sprzęt RTG.”

   Jak zaznaczyła: Krajowa Administracja Skarbowa użytkuje obecnie 34 wielkogabarytowe urządzenia RTG do prześwietlania środków transportu/kontenerów i wagonów kolejowych. Wielkogabarytowe urządzenia RTG użytkowane są obecnie we wszystkich przejściach obsługujących drogowy ruch towarowy. Z urządzeń takich korzystamy także w czterech przejściach obsługujących kolejowy ruch towarowy”.

Nowy skaner system spełnia wymagania międzynarodowych norm bezpieczeństwa i jest bezpieczny zarówno dla funkcjonariuszy, kierowców czy pasażerów, jak również przewożonych towarów.

Mł. insp. Grzegorz Skowronek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w swoim wystąpieniu podkreślił, że :

  „ Oddawane dziś do użytkowania stacjonarne, wielkogabarytowe urządzenie RTG jest  przykładem prowadzonych przez nas działań, które z jednej strony podnoszą efektywność Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze  zwalczania przemytu nielegalnych towarów, ale mają także duże znaczenie dla przewoźników i kierowców, ponieważ urządzenie w znacznym stopniu ułatwia i przyśpiesza proces kontroli towarów, wpływając na krótszy czas i obniżenie kosztów.”

Nowy skaner to kolejne wielkogabarytowe urządzenie RTG, które wspomagać będzie działania kontrolne funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej  na kluczowych przejściach granicznych w woj. podkarpackim. Urządzenie do skanowania pojazdów ciężarowych, osobowych, autobusów i busów pracuje także na drogowym przejściu granicznym Medyka- Szeginie. Z kolei na kolejowym przejściu granicznym Przemyśl- Mościska kontrolę celną wspomaga skaner do prześwietlania pociągów. 

Warto podkreślić, że dzięki kontroli prowadzonej za pomocą nowoczesnego sprzętu rentgenowskiego obniżeniu ulegają koszty kontroli, ponieważ prześwietla się całe środki transportu, bez potrzeby ich rozładunku oraz skraca się czas wykonywania kontroli fizycznej towaru, niejednokrotnie czasochłonnej, kosztownej i skomplikowanej technicznie.

Większość przypadków wykrytych, z wykorzystaniem urządzeń RTG, prób przemytu dotyczy wprowadzania na teren UE papierosów ( w 2019 r. funkcjonariusze KAS w woj. podkarpackim z pomocą RTG udaremnili przemyt 2,6 mln sztuk papierosów).

Wizytując KAS w woj. podkarpackim, minister  Magdalena Rzeczkowska spotkała się także z pracownikami i funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu. Podczas spotkania podziękowała za sprawne działania podkarpackiej KAS podczas pandemii koronawirusa.

Minister podkreśliła znaczenie nowych projektów KAS, które podniosą jakość obsługi klientów KAS oraz usprawnią działania wewnętrzne.  Jedynym z nich jest planowane  ogólnopolskie Centrum Kompetencyjne. ds. analiz i monitorowania wywozu towarów, które zlokalizowane będzie w IAS w Rzeszowie.

Podczas pobytu w Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu Szef KAS spotkała się także z funkcjonariuszami Referatu Służba Dyżurna a także odwiedziła Centrum Kompetencyjne Systemów Centralnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

tekst – mł. asp. Edyta Chabowska

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

foto – KAS