Nowi funkcjonariusze Straży Granicznej złożyli ślubowanie

W szeregi Straży Granicznej wstąpiło 30 nowych funkcjonariuszy, którzy  w ostatnim czasie złożyli ślubowanie do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy pochodzą z Podkarpacia, w tym 10 kobiet, odebrał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk dr Piotr Patla. Młodzi strażnicy granic na placu apelowym komendy Straży Granicznej oddziału w Przemyślu ślubowali w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej, swoich rodzin  i przyjaciół. Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej i rozpoczęli bardzo ważny etap w swoim życiu. Przed nimi trudny okres szkolenia i adaptacji, a potem odpowiedzialna służba na granicy. Znaleźli się w tym miejscu dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości, ale też wsparciu swoich rodzin i bliskich. Do nowo przyjętych funkcjonariuszy zwrócił się płk SG dr Piotr Patla , który podkreślił jak ważną służbę będą pełnić dla  bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia, które w znacznej mierze zależy od sumiennego wykonywania obowiązków służbowych. Cała grupa rozpocznie szkolenie w jednym z ośrodków szkoleń SG. Kurs obejmuje 7-miesięczne szkolenie podstawowe, podoficerskie oraz 3-tygodniowe praktyki. Po zaliczonym szkoleniu młodzi funkcjonariusze wrócą na Podkarpacie i rozpoczną służbę na polsko-ukraińskiej granicy.