NOWY ROK AKADEMICKI W PWSW PRZEMYŚL

Już po raz piętnasty w Przemyślu zabrzmiał Gaudeamus w PWSW. Początek października to czas kiedy studenci kończą wakacje i zabierają się do pracy na studiach. W tym roku PWSW miała dwie okazje do uroczystego inaugurowania roku akademickiego . Jubileusz 15 lat działalności akademickiej w Przemyślu oraz pierwszy rok dla nowego Rektora uczelni. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w przemyskiej archikatedrze którą koncelebrowali arcybiskupi obrządków rzymsko katolickiego oraz greckokatolickiego. Wśród osób uczestniczących w nabożeństwie oprócz Senatu uczelni byli przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP, samorządowcy, goście z zagranicy  oraz studenci. Centralne uroczystości rozpoczynające nowy rok akademicki odbyły się w obiektach uczelni przy ulicy Lubomirskich. Nowy Rektor witając zebranych opowiedział o swoich planach i pomysłach na uczelnię, którą będzie zarządzał przez najbliższe lata. W tym uroczystym dniu nowi studenci składają ślubowanie oraz otrzymują uroczyście indeksy uczelni stając się prawdziwymi żakami na najbliższe lata. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego gość specjalny minister  kancelarii prezydenta RP Sekretarz stanu prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Szczerski wygłosił  wykład inauguracyjny na temat „Geopolityka Europy  Środkowo – Wschodniej”. Nowy Senat i nowe rozdanie na nowy rok akademicki 2016/17. Jaki będzie ? to się okaże już za niespełna rok ale wiele zależeć będzie od samych studentów.