Obchody Jubileuszu 70 -lecia Szkoły Medycznej w Przemyślu

Absolwenci przemyskiego medyka uczcili 70 -lecie swojej szkoły. Była to okazja do wspomnień i przypomnienia najważniejszych momentów w historii tej placówki.  Jubileusz 70 -lecia Szkoły Medycznej w Przemyślu rozpoczął  się uroczystą mszą świętą w przemyskiej Archikatedrze.  Główne uroczystości odbyły się w samej szkole, a udział w nich wzięło blisko 500 osób. Wśród nich znaleźli się absolwenci oraz goście, spośród których większość w jakiś sposób była powiązana z tą placówką. Jubileusz był okazją do przypomnienia najważniejszych momentów z historii szkoły, które uwieczniono w pokazie filmowym, a także do złożenia gratulacji i życzeń na ręce dyrektor medyka Danuty Suchorzepki. Całość uświetniły występy artystyczne. Szkoła medyczna w Przemyślu powstała w 1945 roku i ukończyło ją 9995 osób. Obecnie szkoli się tu młodzież na kierunkach takich jak : technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, technik elektroradiolog. Dla dorosłych zaś są kierunki: opiekun medyczny, opiekun w DPS, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekunka dziecięca. Prowadzone są także kursy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. O historii Szkoły Medycznej  opowiedziała nam dyrektor tej placówki Danuta Suchprzepka.