Odszedł harcmistrz Leszek Włodek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

harcmistrza Leszka Włodka

legendy przemyskiego harcerstwa, pasjonata lokalnej historii.

Na swoich stronach tak zasługi hm. Leszka Włodka wspomina Hufiec ZHP Ziemi Przemyskiej:

Pułkownik Harcmistrz Leszek Włodek ps. „Azymut”,” Mściwój”, „Leszek Biały” ur. 7 sierpnia 1930 r. w Przemyślu.

Z harcerstwem związany od najmłodszych lat. Od 1938 roku członek Harcerskiego Pogotowia Wojennego w ramach którego zajmował się m. in. dostarczaniem żywności jeńcom wojennym oraz opieką nad rannymi i uchodźcami. Uczestnik tajnego nauczania, od 1942r. zmobilizowany do drużyny Bojowych Szkół Łączności Szarych Szeregów, w której przeszedł szkolenie wojskowe oraz ukończył szkołę podoficerską łączności. Zajmował się przenoszeniem meldunków i rozkazów.

W 1943r. został przydzielony jako łącznik do Kierownictwa Dywersji AK (KEDYW). W kwietniu 1944 roku uczestniczy jako łącznik w akcji „Jula” prowadzonej przez słynny Batalion „Zośka”. Był także łącznikiem mjr. Władysława Koby ps. „Rak” do 1945 roku. W latach 1945 -1947 kierował działalnością konspiracyjnej drużyny instruktorskiej kryptonim „Klub Dyskusyjny”. Druh Leszek u schyłku wojny i po jej zakończeniu należał kolejno do Organizacji: „NIE”, Delegatury Rządu na Kraj oraz Konfederacji Niepodległej Polski. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1949r. roku odsiedział 4 lata w więzieniu, traktowany w nieludzki sposób. Po wyjściu z na wolność był prześladowany, przez kilka lat miał kłopoty z podjęciem zatrudnienia.

W późniejszych latach pracował w Centralnym Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowym w Przemyślu, Przeworsku i Rzeszowie, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a także w szkolnictwie. W ostatnich latach Członek Honorowy Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Przemyślu, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów – oddział w Przemyślu, przewodniczący Kapituły Honorowej Odznaki Harcerstwa Przemyskiego oraz przewodniczący Hufcowej Komisji Historycznej.

źródło tekstu i zdjęcia: www.facebook.com/Hufiec-ZHP-Ziemi-Przemyskiej