OŚWIADCZENIE SZTABU WYBORCZEGO PIS PRZEMYŚL

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z wczorajszą konferencją prasową KUKIZ’15 oraz wyrokiem sądu w trybie wyborczym w dniu dzisiejszym przedstawiamy oświadczenie sztabu wyborczego PiS Przemyśl.
TREŚĆ OŚWIADCZENIA SZTABU WYBORCZEGO PiS PRZEMYŚL PRZESŁANE DO NASZEJ REDAKCJI
Szanowni Państwo,

W związku z oszczerczą kampanią prowadzoną wobec komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, naszego kandydata na prezydenta doktora Janusza Hamryszczaka oraz wydanym dzisiaj postanowieniem Sądu Okręgowego w Przemyślu w sprawie Mirosława Majkowskiego, pozwolą Państwo, że wygłoszę oświadczenie.

Po pierwsze, faktem jest, że osoby popierające komitet Kukiz15 od dłuższego czasu prowadzą kampanię przeciwko nam, nie przebierając przy tym w słowach. Na naszym fanpageu, osoby, które udostępniają materiały wyborcze komitetu Kukiz’15, piszą między innymi – „Panie Januszu, skutecznie to idź Pan w chuj” albo „Pisowskie ścierwo” w odniesieniu do osób związanych ze sztabem PiS. Jeżeli chodzi o oskarżanie mnie osobiście o rasizm przez Wojciech Bakuna, to nie przysługuje mi tryb 24-godzinny, ale podjąłem już odpowiednie kroki w celu oceny tych słów przez sąd.

Co do dzisiejszego postanowienia, to przede wszystkim Wysoki Sąd podkreślił, iż bezpodstawne są oskarżenia Mirosława Majkowskiego oraz sztabu Kukiz’15, zarzucające nam rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat kandydata.

Jeżeli Mirosław Majkowski czuje się urażony przytaczaniem informacji na temat jego kryminalnej przeszłości, powinien ścigać osoby, które takich wpisów dokonują, choć, jak wynika z sentencji postanowienia Sądu Okręgowego w Przemyślu, wyborcy mają prawo znać przeszłość osób, które zabiegają o ich głosy i tutaj przytoczę cytat z tegoż postanowienia – „Nawet jednak gdyby rzeczywiście post zawierał informacje o karalności wnioskodawcy to jak wyjaśnił Mirosław Majkowski, był on karany. Słusznie więc zarzucił uczestnik, iż zatarcie skazania nie pozbawia wyborców prawa do informacji o wszystkich faktach dotyczących życia kandydata.”. Ja nie wiem za co skazany został Mirosław Majkowski, ale być może zostanie to jasno powiedziane Mieszkańcom Przemyśla, którzy także nas o tę sprawę pytają, na kolejnej konferencji Kukiz’15.

Szanowni Państwo,

Tę konferencję zwołałem tylko i wyłącznie ze względu na „zaciągnięcie nas przed sąd”, jak to eufemistycznie zechciał był określić wczoraj kandydat Kukiz15.

My, co wiele razy podkreślał nasz kandydat na prezydenta doktor Janusz Hamryszczak oraz kandydaci do sejmiku i rady miejskiej, nie idziemy do wyborów przeciwko nikomu. My idziemy do wyborów, aby skutecznie pracować dla Przemyśla i przy ścisłej współpracy z samorządem województwa oraz rządem Prawa i Sprawiedliwości rozwijać miasto, które kochamy. Nie damy się wciągnąć w awantury czy choćby szersze polemiki z osobami takiej proweniencji, jak to określił dzisiaj wysoki sąd.

Zwracając się do mieszkańców Przemyśla – Szanowni Państwo, w niedzielę wybierzmy ludzi sprawdzonych, kompetentnych, posiadających jasny i czytelny program rozwoju Przemyśla. Nie wybierajmy awanturników, ludzi o niejasnych życiorysach, którzy jedyne co nam mogą zaoferować to chaos i stagnacja.

Szanowni Państwo, wybierzmy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Grzegorz Lewandowski

szef Sztabu Wyborczego PiS Przemyśl