„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” – WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się uroczyste uhonorowanie laureatów konkursu fotograficznego „Piękna nasza Polska cała”.

Ogłoszony w lipcu br. konkurs był odpowiedzią na wyzwanie stojące przed szkołami i placówkami oświatowymi w tym roku szkolnym, w związku z realizacją jednego z kierunków polityki oświatowej państwa „wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”. Celem przedsięwzięcia było więc budzenie uczuć patriotycznych uczniów poprzez zwrócenie uwagi na piękno ojczystej przyrody, architektury, historii oraz dzielenie się tym pięknem z innymi. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem ze strony młodzieży – w konkursie wzięło udział 111 uczniów, którzy przesłali 191 fotografii spełniających określone w Regulaminie warunki.

  31 października Jury w składzie:

 • Grażyna Niezgoda – fotografik; członek Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich i Stowarzyszenia Historyków Sztuki; rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: ocena i wycena zabytków ruchomych w specjalizacji: ocena i wycena dzieł sztuki; biegły z listy Sądu Okręgowego w Przemyślu, z zakresu wyceny dzieł sztuki i przedmiotów artystycznych,
 • Marzena Fiołek – Kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Przemyślu,
 • Elżbieta Krupa – pracownik Wydziału Informacyjno – Bibliograficznego i Czytelni PBW w Przemyślu,
  zdecydowało o przyznaniu nagród następującym młodym fotografom i ich pracom: 

 

 • I miejsce – Martyna ForyśDiabelski młyn /Gdańsk/,
 • II miejsce – Klaudia  DykasZłota zasłona /Orzechowce/,
 • III miejsce ex aequo – Joanna PlęsŁazienki Królewskie /Warszawa/
  oraz
 • Aleksandra KondratKraków.

 

  Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia.

Otrzymali je:

 • Joanna GremskaŁawka /Ostrów Tumski we Wrocławiu/,
 • Karolina TarnawskaPale i fale /plaża w Kołobrzegu/,
 • Kinga StasiaczekPiękno Przemyśla: ogródki działkowe,
 • Krzysztof CiochPrzemyski rynek w tajemniczej szacie,
 • Zuzanna ZajączkowskaKot Iwan,
 • Aleksandra JurczyszynWiejska sielanka,
 • Aleksandra StasiowskaZakopane,
 • Bartosz DańkoMost do natury /Brylińce/,
 • Wiktoria CiechanMolo /Sopot/,
 • Aleksandra KamińskaŁąka jesienią /Dubiecko/,
 • Stanisław SzopaZimowy oddech /Przemyśl/.

 

  27 listopada br. laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione z rąk Haliny Ukarma – Dyrektora PBW w Przemyślu oraz Grażyny Niezgody – przewodniczącej Jury otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Pani Niezgoda dokonała również podsumowania konkursu i uzasadniła wybór Jury.

  Na zakończenie uroczystości miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej, obejmującej prezentację prac nagrodzonych, wyróżnionych oraz innych, które ze względu na swoją wysoką jakość zasłużyły na taką formę docenienia.

Wspomnianą ekspozycję można oglądać do 7 stycznia 2020 r. w Galerii  PBW w Przemyślu /I piętro, sala 106/. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Tekst. E. Krupa

Fot. M. Głogowska