„Zaprzyjaźnij się z książką” – dr hab. inż.arch. Krzysztof Marek Rostański

Tym razem w kolejnym odcinku cyklu 'ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z KSIĄŻKĄ” wybraliśmy się z kamerą do Katowic i Gliwic do znanego i cenionego  architekta , doktora habilitowanego nauk technicznych, inżyniera, profesora nadzwyczajnego i prodziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, specjalisty w zakresie architektury krajobrazu i planowania przestrzennego – Krzysztofa Marka Rostańskiego.  Urodził się we Wrocławiu, od studiów związany jest z wydziałem architektury Politechniki Śląskiej.

 W 1996 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem – „ Przekształcenie zieleni zwartej zabudowy mieszkaniowej w miastach przemysłowych Górnego Śląska na przykładzie miasta Katowic z wykorzystaniem komputerowej metody doboru dendroflory ”.

W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych po obronie rozprawy pod tytułem – „ Natura modelowana – elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej  „.

  Był adiunktem a następnie został profesorem nadzwyczajnym w katedrze projektowania architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej wydziału architektury Politechniki Śląskiej. Obecnie jest prodziekanem tego wydziału na kadencję 2016 – 2020. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Rady Naukowej Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach  oraz członkiem rady do spraw bioróżnorodności Parku Śląskiego.

Jest autorem 54 i współautorem  11 publikacji naukowych w tym  5 indywidualnych monografii  16 komunikatów naukowych pięciu książek popularnych i innych publikacji. Jest autorem 162 projektów z zakresu architektury krajobrazu, 14 ekspertyz i 41 niezależnych inwentaryzacji zieleni. Ma ogromne zamiłowanie do pasteli, akwareli, fotografii i literatury. Jego ulubione motto za Edwardem Stachurą – „ Byli tacy co rodzili się, byli tacy co umierali, byli też i tacy którym to było mało”. 

Profesor Rostański uczestniczył w ponad sześćdziesięciu konferencjach naukowych oraz cyklicznych konferencjach ECLAS, W latach 1994 i 1998 dwukrotny laureat nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej oraz zdobywca nagrody zespołowej SARP o/Katowice w konkursie „Park Hallera” w 1994 roku. Wyróżniony również przez Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP. Katowice – Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2009.   W filmie podczas rozmowy z profesorem poruszane są zagadnienia takie jak zieleń i przestrzeń miejska, tłumaczy problem ujednolicania wyglądu przestrzeni za sprawą globalizacji, wyjaśnia podstawowe zasady tworzenia ogrodów oraz lasów, a także opowiada o własnych projektach i relacjach oraz współpracy i kontaktach ze studentami.