Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Przemyskiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu, którą rozpoczął przewodniczący, senior Rady Wojciech Bobowski. Jednym z pierwszych punktów  obrad było złożenie ślubowania przez radnych na ręce przewodniczącego, który po ślubowaniu, mógł ogłosić prawomocność obrad.

Skład Rady Powiatu ustala się w drodze wyborów powszechnych. Specyficzny przebieg ma pierwsza sesja Rady Powiatu. Wtedy wybierane są władze rady, często na pierwszym posiedzeniu wybiera się również nowego starostę i jego zastępcę oraz członków zarządu.

Do kompetencji przewodniczącego – seniora należy również przeprowadzenie wyboru nowego przewodniczącego. Klub radnych PiS zgłosił w tym dniu swojego kandydata na przewodniczącego Rady był nim Piotr Pękalski. Radni koalicyjni zaproponowali na to stanowisko Ryszarda Adamskiego wieloletniego samorządowca i  przewodniczącego Rady Powiatu ostatnich dwóch kadencji .

Z prostych obliczeń wynikało, że kandydat koalicji ma spore szanse na objęcie tego stanowiska. Przewodniczącym nowej Rady Powiatu w stosunku 10 do 9  został Ryszard  Adamski . Nowo wybrany przewodniczący przejmując obrady od przewodniczącego seniora rozpoczął swoją pracę w kolejnej VI kadencji  na lata 2018 – 2023.

Na pierwszej sesji Rady z reguły wybierany jest również Starosta, jego zastępca oraz członkowie Zarządu Powiatu. Wybory takie odbywają się w sposób tajny. Przewodniczący przyjmuje kandydatury na stanowisko starosty. W tym przypadku klub PiS zgłosił  Bożenę Ryczan, natomiast koalicjant, Jana Pączka wieloletniego starostę ubiegłych kadencji. Tajne głosowanie wyłoniło nowego starostę na nadchodzącą  pięcioletnią kadencję, a został nim w stosunku głosów 10 do 9, Jan Pączek urzędujący obecnie starosta w Powiecie Przemyskim.

Tego dnia został wybrany również zastępca starosty, a został nim Marek Kudła, który w wyborach nie miał kontr kandydata ponieważ klub PiS nie zgłosił na to stanowisko swojego przedstawiciela. Zostali również wybrani członkowie zarządu w osobach  Zbigniew Blecharczyk, Ryszard Gołębiowski i Jan Semków.

Przed radnymi pięć lat ciężkiej pracy dla Powiatu Przemyskiego, z pewnością zdarzą się różnice głosów i różnice poglądów, ale mamy nadzieję, że wszystkie działania będą szły w jednym kierunku, dla dobra mieszkańców ziemi przemyskiej.